Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

OSTRAVA 3. května (VS ČR) - Představujeme činnost oddělení vězeňské stráže - největšího oddělení Vazební věznice Ostrava, které aktuálně čítá 171 příslušníků. Zajišťuje strážní a eskortní službu a spadá pod něj úsek služební kynologie i dopravy.

Oddělení vězeňské stráže je nepostradatelným pilířem bezpečnosti vězeňských zařízení. Mezi jeho rozsáhlé povinnosti patří zajištění vnitřní i vnější bezpečnosti věznice. Ta zahrnuje systematické navrhování, implementaci a dohled nad různými bezpečnostními systémy a opatřeními, která mají za úkol minimalizovat rizika a zajistit ochranu jak pro personál, tak i pro vězněné osoby. Oddělení vězeňské stráže má ve svých řadách 171 příslušníků a je rozděleno do několika úseků:

 

Strážní služba

Příslušníci strážní služby zajišťují nepřetržitý dohled a bezpečnostní opatření v různých částech věznice, k udržení pořádku a zamezení vzniku nežádoucích událostí. Strážní služby zajišťují nejen ostrahu objektu, ale jsou i první, kdo je vysílán na místo vzniku mimořádné události.  V některých činnostech spolupracuje s eskortní službou, se kterou se mnohdy navzájem zastupují a současně spolupracují s oddělením výkonu vazby a trestu i dalšími úseky věznice. 

Především v mimopracovní době zabezpečují prvotní opatření při vzniku mimořádné události, reagují na smluvené signály a předcházejí situacím, které by mohly zapříčinit vzniku mimořádné události. Součástí jejich činnosti je i příjem vězněných osob do výkonu vazby a do výkonu trestu odnětí svobody.

Vazební věznice Ostrava je spádovou věznicí pro příjem vězněných osob z celého Moravskoslezského kraje a z části kraje Zlínského i Olomouckého, a to v nepřetržitém provozu. Při příjmu vězněných osob vznikají mnohdy nepředvídatelné situace jako je například agrese, stavy některých stupňů deliria, apatie, nutnost zajištění medikace nebo jazyková bariéra při komunikaci s přijímanými cizími státními příslušníky, ale i např. absence dokladů totožnosti a nutnost ztotožnění osoby Policií ČR. Dále musí vyhodnocovat situaci co se týče psychického stavu vězněné osoby tak, aby se předcházelo případnému suicidálnímu jednání, sebepoškozování nebo vzájemnému napadání mezi vězněnými osobami.  

Úkolem strážných na vstupu do objektu věznice při příjmu nových vězněných osob je zejména zamezit vnesení zakázaných nebo nebezpečných předmětů, omamných a psychotropních látek a stejně tak zjistit a evidovat, zda přijímaná osoba nemá známky fyzického napadení.  

 

Eskortní služba

Tým příslušníků eskortní služby zajišťuje bezpečný převoz vězňů mezi různými zařízeními nebo při soudních jednáních.

S ohledem na stále se zvyšující agresi ze strany vězněných osob je nezbytnou součástí eskortní směny také operativně eskortní skupina, jejíž členové zajišťují převoz osob, u kterých hrozí riziko možného útěku nebo vážné narušení bezpečnosti realizované eskorty.

Součástí oddělení je také jednotka pod jednotným velením, jejíž členové jsou v případě potřeby využíváni pro řešení mimořádných událostí jako je např. hromadné vystoupení vězňů, vzetí rukojmí apod.  

Členové těchto skupin jsou speciálně vycvičení příslušníci vězeňské služby, mají klíčovou roli při udržování pořádku a bezpečnosti ve vazební věznici. Příslušníci těchto jednotek prochází speciálním výcvikem, který zahrnuje strategie zvládání konfliktů, použití nezbytných sil a techniky sebekontroly v náročných situacích. Jejich úkolem je rychle a efektivně zasáhnout tak, aby minimalizovali riziko pro všechny zúčastněné strany – jak pro personál, tak i pro vězně.  

 

Úsek dopravy

Tento úsek oddělení vězeňské stráže zajišťuje organizaci převozu a přemisťování vězněných osob k soudním jednáním, dálkové eskorty k umístění a přemístění, eskorty do civilních zdravotnických zařízení a dále přepravu zaměstnanců na školení, porady, kurzy atp.  

Úsek dopravy je klíčový pro udržování plynulosti a efektivity provozu, a to nejen skrze řízení a organizaci přepravy vězněných osob, ale i zajišťování materiálních prostředků.  

Vozový park Vazební věznice Ostrava se skládá z celkem 22 vozidel. Zahrnuje 5 eskortních autobusů, určených pro přepravu vězněných osob, 4 malá eskortní vozidla, sanitu, mikrobus, určený pro přepravu civilních osob, 1 nákladní vozidlo a 10 osobních vozidel, určených k zajišťování služebních jízd, z nichž dvě vozidla jsou určená speciálně pro psovody a přepravu služebních psů.

Vrchní inspektor dopravy a služební řidiči provádí pravidelně technickou údržbu vozidel, odpovídají za jejich opravy (od běžných oprav, po pravidelné servisní kontroly). Součástí činností na úseku dopravy je také vedení a správa evidence, zahrnující veškeré informace o všech přidělených vozidlech, jejich provozu a údržbě, včetně monitorování a vyhodnocování hospodárnosti provozu vězeňských vozidel.  

Úsek zajišťuje také pravidelná odborná školení pro strážné-řidiče a referenty, kteří pracují v rámci věznice.

 

Úsek služební kynologie

Služební kynologie, služební psi a jejich psovodi hrají ve Vazební věznici Ostrava významnou roli zejména tím, že se podílí na sledování a zajišťování bezpečnosti v různých situacích. Celkem na oddělení vězeňské stráže slouží 7 psovodů, kteří mají aktuálně přiděleno 7 služebních psů, z nichž 3 jsou zaměřeni na všestrannou kynologii a 4 na úsek speciální kynologie.  

Služební psi kategorie „pes protidrogový“ a „pes protidrogový v kombinaci s mobilními telefony“ jsou cvičeni k vyhledávání a odhalování omamných a psychotropních látek a mobilních telefonů.  

Speciálně vyškolení psi jsou průběžně připravováni tak, aby byli schopni identifikovat a signalizovat přítomnost zakázaných látek s maximální spolehlivostí a přesností a zakročit v případě nepokojů nebo pokusu o útěk v prostorách vazební věznice nebo při eskortách.  

Strategickým bodem pro výcvik těchto psů je Kynologické středisko.

 

Závěr

Struktura oddělení vězeňské stráže umožňuje komplexní a účinné zabezpečení vězeňského zařízení, včetně zachování pořádku, bezpečnosti a ochrany všech osob, nacházejících se ve vazební věznici.

Nutno zmínit aktuální odliv služebně starších kolegů a postupné doplňování řad příslušníků o nováčky. Na oddělení vězeňské stráže je aktuálně 34 % příslušníků do 3 let služby. Stále je možnost oslovit naše personalisty a posílit naše řady.

 

 

Sdílet článek

Facebook
Platforma X