Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

OSTRAVA 17. ledna (VS ČR) - V měsíci lednu představujeme oddělení informatiky Vazební věznice Ostrava a jeho činnost

Rozvoj informatiky ve Vazební věznici Ostrava se datuje od konce roku 1998, kdy byla vybudována základní strukturovaná počítačová síť. Postupně do ní byly zapojovány počítačové stanice počínaje správním oddělením s nově vznikající evidencí vězněných osob až po dnešní stav, kdy jsou tyto stanice na všech úsecích provozu věznice.

Oddělení se ve spolupráci s odborem informatiky a dohledovou firmou stará o více než 200 počítačů, více než 100 tiskáren a multifunkčních zařízení, desítky dalších síťových a koncových zařízení pro více než 400 uživatelů a především:

 • odpovídá za nepřetržitý provoz počítačové sítě, za bezpečnost a ochranu údajů na řídících prvcích před neoprávněným přístupem, za zálohování údajů na řídících prvcích, za antivirovou ochranu a bezproblémový chod výpočetní techniky na všech odděleních a referátech,
 • zajišťuje analýzu úloh včetně návrhu databází, jejich ochranu a údržbu,
 • poskytuje podklady pro další rozvoj informačního systému,
 • realizuje na úrovni OJ opatření přijatá odborem, dodavatelskou firmou či ministerstvem,
 • dohlíží nad přijatou bezpečnostní politikou, administruje školení zaměřená na bezpečnost uživatelů při užívání PC a provádí kontroly těchto opatření,
 • zabezpečuje zavádění jednotného vězeňského informačního systému ve Vazební věznici Ostrava a zajišťuje včasnou aktualizaci změn programů,
 • nastavuje přístupová práva do sítě pro jednotlivé uživatele,
 • zajišťuje nákup spotřebního materiálu, pravidelný servis a opravy výpočetní techniky, včetně vyúčtování
 • zavádí výpočetní techniku (hardware a software) ve Vazební věznici Ostrava,
 • zaškoluje zaměstnance pro obsluhu programů na jednotlivých odděleních, (administruje školení z oblasti kyberbezpečnosti, GDPR)
 • koordinuje, komunikuje a posuzuje požadavky uživatelů a na základě těchto požadavků vznáší podněty na nové investiční záměry a další rozvoj daného informačního systému z pohledu dopadů na komplexní architekturu informačních a komunikačních technologií vězeňské služby

V současné době pracují na oddělení informatiky 2 občanští zaměstnanci.

„Problém s informatiky je ten, že nikdy nevíte, co dělají, dokud není příliš pozdě.“

"for"

 

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X