Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Za přísných hygienických a protiepidemických opatření, přijatých v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 se letos ve Vazební věznici Ostrava konaly volby do zastupitelstva kraje. Okrsková volební komise se do věznice dostavila v pátek, bezprostředně po otevření volebních místností.

Voleb do zastupitelstva kraje se mohli zúčastnit obvinění, umístění ve vazební věznici, kteří spadají svým trvalým pobytem do stálého seznamu voličů nebo kteří sice nejsou ve stálém seznamu voličů zapsáni, ale vyřídili si v dostatečném časovém předstihu voličské průkazy. Při vyřizování voličských průkazů byli obviněným z Moravskoslezského kraje nápomocni sociální pracovníci. Jednou z překážek ve výkonu volebního práva do zastupitelstev krajů je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody – odsouzených se z tohoto důvodu volby do zastupitelstev krajů netýkaly.

Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR se ve věznici nekonaly.

Celkem se ve Vazební věznici Ostrava ke 14 hodině dne 02.10.2020 nacházelo 482 vězněných osob, z toho 204 oprávněných voličů. Své volební právo však využilo pouze 14 obviněných. V porovnání s předchozími lety byl zájem o hlasování z řad obviněných velmi nízký.

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Twitter