Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

OSTRAVA 19. listopadu (VS ČR) – Při návštěvách vězných osob nyní platí nová pravidla. Od pondělí 22. listopadu je nutné řídit se aktuálně platným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR a při vstupu do vazební věznice dokládat bezinfekčnost.

S účinností ode dne 22. listopadu 2021 od 00:00 hod. do odvolání se omezují návštěvy ve vazebních věznicích, věznicích, v ústavech pro výkon zabezpečovací detence a v zařízeních pro zajištění cizinců tak, že:

1. osoba může vykonat návštěvu za podmínek, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek.

2. návštěvu může vykonat pouze osoba, která nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 a při vstupu doloží, že splňuje následující podmínky:

a) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínek, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu. Certifikát musí mít vstupující osoba v písemné podobě, nebo

b) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

c) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem.

3. výše uvedená povinnost splnění podmínek a) b) c) se nevztahuje na děti do dovršení 12 let věku

Počet osob, které mohou přijít na návštěvu se nemění, při návštěvě je zakázáno konzumovat potraviny a nápoje.

 

Veškeré podrobnosti naleznete v Mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 18.11.2021 č.j. MZDR 14598/2021-3/MIN/KAN.

 

Sdílet článek

Facebook
Platforma X