Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

OSTRAVA, 2. července (VS ČR) - Při realizaci návštěv vězněných osob ve vazební věznici Ostrava se od 1. července rozvolnila některá opatření, jiná však zůstávají stále v platnosti. V návaznosti na přijatá mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví mohou na návštěvu opět přijít čtyři osoby, odstraněny byly bariéry z plexiskla.

Od 1. července 2021 se mění podmínky průběhu návštěv v souvislosti s aktuálně platnými mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví:

  • návštěvy se mohou opět uskutečnit v počtu čtyř osob
  • bylo zrušeno vybavení návštěvních stolů ochrannými a odnímatelnými zábranami z plexiskla
  • vstupující osoby jsou však nadále povinny striktně dodržovat stanovená protiepidemická pravidla (čestné prohlášení, ve kterém stvrzují podpisem že, na ně nejsou uvalena žádná karanténní nebo izolační opatření a není jim známo, že by měli v současnosti onemocnění COVID-19., dezinfekce rukou, měření tělesné teploty, ochrana dýchacích cest – respirátor, zdravotnická obličejová maska)
  • při návštěvách je i nadále zakázáno konzumovat potraviny a nápoje a není povoleno předávání jakýchkoli předmětů, vyjma předávání věcí ze zákonných důvodů
  • před zahájením a po ukončení návštěv probíhá důkladná dezinfekce všech ploch a prostor návštěvní místnosti, čekáren, sociálních zařízení

Zrušeny byly kompenzace za nerealizované nebo omezené návštěvy formou Skype hovorů s osobami blízkými, které budou nadále využívány jako motivační prvek a dále se upravuje časový interval pro možnost realizování telefonních hovorů z prodloužených třiceti minut na dvacet.

Vstupující návštěvy představují značné riziko přenosu onemocnění COVID-19 i nových mutací. Striktní respektování všech přijatých opatření je tak podmínkou k ochraně zdraví vězněných osob, zaměstnanců vazební věznice i vstupujících návštěv.

„mak“

 

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X