Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Výkon vazby ve Vazební věznici Litoměřice

Všem obviněným jsou nabízeny výchovné aktivity vedené specialisty věznice (psycholog, speciální pedagog, sociální pracovník, kaplan a pedagog volného času). Jedná se o vzdělávací, preventivně výchovné, zájmové a sportovní aktivity. Největší zájem je o stolní tenis, sledování TV, sociální minimum, drogovou prevenci. Do věznice dále docházejí zástupci církví. Největší pozornost je věnována mladistvým a mladým obviněným, u kterých je hlavním úkolem aktivit snaha pomoci neztratit kontakt s běžným životem a eliminovat jejich další kriminogení jednání, snížit negativní dopady výkonu vazby a v současné době novým úkolem u mladistvých je vytvořit podmínky pro ukončení základního vzdělání. Tento úkol v našem zařízení zvládáme za pomoci stávajících pedagogů. Podmínky pro výkon vazby ve vazební věznici jsou srovnatelné s podmínkami ve vyspělých demokratických státech Evropy.

Realizace práv

Vazební věznice Litoměřice zajišťuje v průběhu výkonu vazby obviněným všechna práva a vyžaduje plnění povinností v souladu se zákonem č.293/1993 Sb. o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou MS č.109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů a Vnitřním řádem Vazební věznice Litoměřice. Jedná se zejména o právo na:

  • pravidelnou stravu za podmínek a v hodnotách, které odpovídají udržení zdraví obviněných a přihlížejí k jejich zdravotnímu stavu, věku a požadavkům kulturních a náboženských tradic
  • používání vlastního oděvu, prádla a obuvi za předpokladu, že splňují podmínky hygienické a estetické nezávadnosti a obvinění májí zajištěnu jejich výměnu na vlastní náklady
  • přijímání a na náklady obviněného odesílání písemných sdělení bez omezení
  • návštěvy obviněných, které jsou organizovány v pracovních dnech v době od 7:00 do 11:30 hod. a od 12:30 do 14:00 hod. Obviněný může přijmout návštěvu v počtu nejvýše 4 osob jednou za 2 týdny v trvání devadesáti minut
  • poskytování duchovních a sociálních služeb
  • nákup potravin a věcí osobní potřeby nejméně jednou týdně
  • objednání knih, denního tisku a časopisů na svůj náklad, zapůjčování společenských her, beletrie, odborných publikací a právních předpisů z vězeňské knihovny
  • každodenní vycházku ve vymezeném prostoru věznice v trvání nejméně jedné hodiny
  • zdravotní péči

Nejčastější popisy životních situací naleznete v článku Nejčastější dotazy.