Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Vazební věznice Litoměřice má k dispozici 64 pracovních míst pro odsouzené.

Vazební věznice Litoměřice má k dispozici 64 pracovních míst pro odsouzené, kteří jsou pracovně zařazeni do vnitřních provozů, které zajišťují běžný provoz vazební věznice. Největší počet pracovně zařazených odsouzených je ve vězeňské a zaměstnanecké kuchyni, zde odsouzení vykonávají profese kuchař a pomocná síla v kuchyni. Na správný technologický postup přípravy stravy a na její kvalitu je dohlíženo zaměstnanci vazební věznice. Odsouzení jsou rovněž zařazováni do dílny, zde vykonávají profese : zámečníka, automechanika, truhláře, instalatéra, zedníka. Zbývající odsouzení jsou pracovně zařazováni ve skladu a vězeňské knihovně a k zajištění úklidu správní budovy a dalších prostor vazební věznice včetně jejího blízkého okolí. 

Od roku 2010 má Vazební věznice Litoměřice k dispozici 10 pracovních míst pro odsouzené, kteří jsou pracovně zařazeni mimo objekt vazební věznice, kdy v současné době jsou  odsouzení zaměstnáni u Okresního soudu Litoměřice, Technických službách města Litoměřice a Slavoj Litoměřice. 

Odměňování osob vykonávajících trest odnětí svobody zařazených rozhodnutím ředitele vazební věznice nebo věznice do práce, a to v rámci vnitřní režie, vlastní výroby a podnikatelské (hospodářské) činnosti věznice nebo na smluvním základě s jiným subjektem upravuje Nařízení generálního ředitele č. 13/2018,  o odměňování odsouzených osob zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů.

Od 14.10 2021 roku 2021 bylo ve Vazební věznici Litoměřice zahájeno zaměstnávání odsouzených prostřednictvím provozovny střediska hospodářské činnosti (dále jen „SHČ“). Jedná se o podnikatelskou činnost věznice, která je v současné době zaměřena na poskytování služeb hospodářským partnerům. Výhodou tohoto zaměstnávání je, že věznice má možnost získat finanční prostředky k zajištění chodu věznice.

V současné době věznice zaměstnává odsouzené prostřednictvím provozovny SHČ celkem u třech firem: CS Beton, Velké Žernoseky, včetně poboček, TSM Litoměřice, SEVEROFRUK Travčice. Tyto pracoviště jsou zřízena mimo věznici v provozovnách podnikatelských subjektů. 

Jaké jsou výhody zaměstnávání odsouzených

  • věznice zajišťuje dohodnuté počty pracovníků, dle smluvních podmínek je možné tyto počty operativně měnit v závislosti na rozsahu výroby,
  • věznice je schopná operativně reagovat na požadavky navýšení počtu pracovně zařazených odsouzených,
  • výhody zaměstnávání odsouzených: nečerpají dovolenou, nečerpají náhrady mzdy při omezení výroby, v případě pracovní neschopnosti hradí náklady věznice, atd.
  • odsouzené je možné zaměstnávat ve vícesměnném provozu,
  • věznice zajišťuje lékařské prohlídky odsouzených dle požadované práce kromě specializovaných vyšetření v případě naměřených vlivů prostředí spadajících do kategorie práce 3 a více (hluk, prach, vibrace atd.),
  • finanční náklady za práci odsouzených jsou stanoveny základní sazbou 93,- Kč za hodinu + příslušná sazba DPH, v ceně za práci odsouzeného jsou již zahrnuty veškeré zákonné odvody za zaměstnance (sociální a zdravotní pojištění), které si administrativně vyřizuje věznice sama v rámci své činnosti,
  • každý odsouzený je vybaven základním pracovním oděvem a obuví, případné speciální osobní ochranné pomůcky zajišťuje podnikatelský subjekt,
  • v případě zaměstnávání odsouzených v areálu, či výrobní zóně věznice, podnikatelský subjekt nehradí nájem za prostory, ve kterých výrobu provozuje, hradí pouze náklady za služby (el. energie, odebraná voda, ohřev teplé vody, vytápění),
  • dopravu odsouzených zařazených na práce mimo vězeňské zařízení si zajišťuje podnikatelský subjekt na vlastní náklady.

 

 

Zaměstnávání odsouzených