Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Seznam právních předpisů

Zákony a právní předpisy

A/ Zákony a právní předpisy uveřejněné ve Sbírce zákonů České republiky

1. zák.č.555/1992 Sb., o Vězeňské a justiční stráži České republiky ve znění pozdějších předpisů,
2. zák.č.169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,
3. zák.č.293/1993 Sb., o výkonu vazby,ve znění pozdějších předpisů,
4. zák.č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů,
5. zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,
6. zák.č.218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů,
7. vyhl.č.345/1999 Sb. ministerstva spravedlnosti,kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody,ve znění pozdějších předpisů,
8. vyhl.109/1994 Sb. ministerstva spravedlnosti,kterou se vydává řád výkonu vazby,ve znění pozdějších předpisů,
9. nařízení vlády č.365/1999 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody,ve znění pozdějších předpisů,

B/ Rozkazy,nařízení,instrukce a sdělení Ministerstva spravedlnosti České republiky

10. Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3.12.2001,č.j. 505/2001-Org.,kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní,krajské a vrchní soudy,příloha č. 7 a 8,
11. Instrukce Ministerstva spravedlnosti č.j. 60/2006-OBKŘ ze dne 28.2.2006, o justiční stráži

C/ Rozkazy a nařízení ředitele Vazební věznice Litoměřice

12. Vnitřní řád Vazební věznice Litoměřice pro oddělení výkonu trestu odnětí svobody
13. Vnitřní řád pro přijímací oddělení Vazební věznice Litoměřice,
14. Vnitřní řád Vazební věznice Litoměřice pro obviněné.

Poznámka

Právní předpisy uveřejňované ve Sbírce zákonů ČR je možné zakoupit formou drobného prodeje v místech a na adresách uvedených na zadní straně každé Sbírky zákonů.

V rámci Ústeckého kraje v Ústí n.L., 7RX,s.r.o., Dlouhá 9 a v Teplicích, L+N knihkupectví,Kapelní 4.