Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Odsouzení jsou zaměstnáni ve vnitřním provozu vazební věznice. Pracují ve vězeňské kuchyni i v kuchyni pro zaměstnance, dílně, autodílně, vykonávají různé další práce včetně úklidových a pomocných. Dále jsou odsouzení zaměstnáváni na vnějších pracovištích: Okresní soud v Litoměřicích, Technické služby města Litoměřice a Slavoj Litoměřice. 

Pro jednotlivé skupiny vězněných osob jsou uplatňovány v rámci vnitřní diferenciace alternativní programy, rozdělené pro muže, ženy, obviněné, odsouzené, mladistvé, mladé vězně do 26 let apod. V rámci vzdělávacích aktivit mohou navštěvovat kurz sebeobslužných aktivit a kurz zvládání konfliktních situací. Probíhá též program přípravy odsouzených na propuštění. Speciálně výchovné postupy zahrnují sociálně právní poradenství, relaxační cvičení, pracovní terapii, arteterapii a odbornou psychologickou a psychoterapeutickou péči. 

Nabídka zájmových aktivit obsahuje například akvaristický kroužek, dále kroužky čtenářský, hudební, výtvarný, včelařský, zájemci o sport se mohou věnovat míčovým hrám, stolnímu tenisu, šachům, navštěvovat místnosti ke kondičnímu cvičení, hrát florbal. Potřeba jejich seberealizace je tak uspokojována sociálně akceptovatelnou formou a nikoliv rozvojem antisociálních představ, programů a plánu. Podobné možnosti mají i obvinění.