Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Podmínky přijetí do služebního nebo pracovního poměru

 

Vězeňská služba ČR nabízí uchazečům o přijetí do služebního poměru příslušníka Vězeňské služby ČR, níže uvedené podmínky

 • platové podmínky dle platných zákonů a nařízení, které tuto oblast upravují
 • zvláštní příplatek a dodatkovou dovolenou pro zaměstnance v přímém styku s obviněnými ve výkonu vazby nebo odsouzenými ve výkonu trestu odnětí svobody
 • perspektivu služebního růstu o zvláštní jednorázové peněžní náležitosti pro příslušníky Vězeňské služby České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • sociální jistoty (lékařská péče, preventivní rehabilitace, rekreace, příspěvky na stravování, sportovní vyžití, aj.)

Od uchazečů do služebního poměru je vyžadováno splnění podmínek

 • státní občanství ČR
 • ukončené úplné střední vzdělání s maturitou
 • velmi dobrý zdravotní stav, zdravotní klasifikace A – schopen bez omezení
 • morální a trestní bezúhonnost
 • psychická a fyzická způsobilost

Přijímací řízení je zahájeno informativním pohovorem, při kterém jsou uchazeči seznámeni s celým průběhem přijímacího řízení, dále pak se základními povinnostmi vyplývajícími ze služebního poměru, zejména s podmínkami služby a s hmotným zabezpečením, s povinností absolvovat nástupní kurz.

Přijímací řízení obsahuje

 • psychologický test
 • vstupní lékařskou prohlídku
 • kondiční přípravu – ukázka testů zde

Účast v přijímacím řízení není pro uchazeče příslibem zaměstnání, Vězeňská služba ČR si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu přijímacího řízení toto ukončit bez udání důvodů.

Pokud uchazeč splní všechny části přijímacího řízení, dojde na základě získaných podkladů k rozhodnutí ředitele organizační jednotky o přijetí uchazeče do služebního poměru nebo k ukončení přijímacího řízení.

 • platové podmínky podle Zákona č. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, stanovené nařízením vlády č. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
 • zvláštní příplatek a dodatkovou dovolenou pro zaměstnance v přímém styku s obviněnými ve výkonu vazby nebo odsouzenými ve výkonu trestu odnětí svobody
 • perspektivu pracovního růstu
 • sociální jistoty (lékařská péče, preventivní rehabilitace, rekreace, příspěvky na stravování, sportovní vyžití, aj.)

Požadavky kladené na uchazeče do pracovního poměru k Vězeňské službě ČR

 • vzdělání – střední odborné, úplné střední s maturitou, vysokoškolské – dle zastávané funkce
 • dobrý zdravotní stav
 • morální a trestní bezúhonnost
 • psychická způsobilost

Přijímací řízení je zahájeno informativním pohovorem, při kterém jsou uchazeči seznámeni s celým průběhem přijímacího řízení, dále pak se:

 • zkušební dobou nově přijatých zaměstnanců, která činí 3 měsíce
 • zařazení do funkce při přijetí a obecné seznámení s popisem činnosti
 • platovými podmínkami při přijetí
 • povinností absolvovat nástupní školení VS ČR
 • zařazení do kategorizace prací dle § 37 zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

Přijímací řízení obsahuje

 • psychologický test
 • vstupní lékařskou prohlídku

Účast v přijímacím řízení není pro uchazeče příslibem zaměstnání, Vězeňská služba ČR si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu přijímacího řízení toto ukončit bez udání důvodů.

Personál vazební věznice