Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Ve vazební věznici se uplatňuje Program celoživotního vzdělávání  jehož součástí je jak účast v kurzech organizovaných Akademií VS ČR, tak i zdokonalovací školení pro zaměstnance přímo ve věznici, včetně pravidelných prověrek fyzické kondice, znalostí sebeobrany apod. Podporována je rovněž zájmová, kulturní a sportovní činnost zaměstnanců.

Kulturní a sportovní vyžití zaměstnanců Vazební věznice Litoměřice

Akce pořádané Vazební věznicí Litoměřice pro zaměstnance lze rozdělit převážně do oblasti sportovního a kulturního vyžití a rekreace, jež jsou z části financovány z fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP).

Kulturní aktivity jsou tvořeny zejména návštěvou kina či divadelních představení a muzikálů, a to jak v místě působiště tj. Divadlo K.H: MÁCHY, či Dům kultury, tak také divadel jiných, zejména hlavního města Prahy.

V oblasti sportu jsou aktivity směrovány nejen na pasivní účast v roli diváka (např. fotbalová utkání), ale také na aktivní zapojení se do sportovní činnosti, kdy jsou zajišťovány permanentky do plavecké haly. Zaměstnanci vazební věznice se dále aktivně účastní sportovních soutěží, jak v rámci vězeňské služby, tak i mimo ni. Jedná se především o turnaje a přebory v ledním hokeji, hokejbale, paintballe, kopané, závodech horských kol, apod.Organizovány jsou rovněž turistické a jiné akce jak v ČR, tak v zahraničí.

Personál vazební věznice