Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

HRADEC KRÁLOVÉ 7. prosince (VS ČR) – Ve Vazební věznici Hradec Králové – objekt Pouchov proběhl již čtvrtý běh edukativně terapeutického programu PARDON. Program je určen pro odsouzené pachatele dopravních nehod a odsouzené s rizikovým průběhem řidičské praxe. Cílem programu PARDON je prevence recidivy rizikového dopravního chování a pozitivní změna v souvisejících postojích k řízení dopravních prostředků. Hlavním posláním programu bylo vytvořit u odsouzených náhled na problémové chování, které vedlo k dopravnímu přestupku či trestnému činu v dopravě a tím minimalizovat opakování páchání trestných činů do budoucna.

Program byl odborně veden psycholožkou výkonu trestu odnětí svobody. Dalšími lektory programu pak byla psycholožka úseku výkonu vazby a dva vychovatelé výkonu trestu.

Cílovou skupinou byli odsouzení vykonávající trest ve věznici s ostrahou v nízkém stupni zabezpečení. Do programu bylo zařazeno celkem 8 odsouzených. Proběhlo celkem šest celodenních setkání o celkové dotaci třicet devět hodin. Celková délka programu byla šest týdnů. Jeden odsouzený program nedokončil z důvodu předčasného propuštění z výkonu trestu. Ostatních sedm frekventantů program úspěšně dokončili a získali certifikát o absolvování kurzu.

U zúčastněných odsouzených během programu došlo ke změně náhledu (uvědomění si neúčelného opakování patologického vzorce) a tím otevření prostoru k možné změně dosavadního postoje k řízení motorových vozidel. Odsouzení si také uvědomili souvislost životního stylu a svého chování v dopravě. Vytvořili si osobní strategie předcházení rizikovému chování.

Program vnímáme dlouhodobě jako přínosný jak pro odsouzené (kladně hodnotí zejména psychoterapeutickou linii programu, možnost hovořit nejen o deliktu, ale o všech okolnostech života s ním souvisejících), tak pro personál (obohacení zkušeností, odborný růst, rozvoj dovedností v práci se specifickou skupinou).

vka

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X