Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

HRADEC KRÁLOVÉ 30. května (VS ČR) – vazební věznice uskutečnila dne 26. 5. 2023 setkání bývalých úspěšných klientek specializovaného oddílu.

Jednalo se o historicky první setkání tzv. „absolventek“ specializovaného oddílu pro výkon trestu odsouzených žen s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním návykových látek. Celkem se tohoto setkání zúčastnilo 5 bývalých odsouzených, což lze hodnotit jako uspokojivou účast s ohledem na skutečnost, že přijely z různých částí republiky.

Nejprve „absolventky“ pohovořily s odbornými zaměstnanci specializovaného oddílu a následně proběhla beseda se současnými odsouzenými zařazenými v tomto oddíle. Bývalé odsouzené hovořily o realizaci svých cílů, které si stanovily po propuštění z výkonu trestu, o uplatnění na trhu práce a o svých rodinách. Dále poukázaly na případná úskalí při zvládání abstinence a rizika, kterých je důležité se po propuštění z výkonu trestu vyvarovat. Závěrem zdůraznily, že žít bez závislosti má smysl, i když je to mnohdy velice obtížné. Slyšet povzbudivá a motivující slova od bývalých klientek bylo pro odsouzené ženy velice důležité a podnětné.

Setkání prokázalo, že profesionálně odvedená práce zaměstnanců Vězeňské služby ČR má smysl, což v náročných podmínkách specializovaných oddílů platí dvojnásob. Děkujeme tímto všem odborným zaměstnancům za realizaci tohoto setkání, které zcela jistě nebylo poslední.

rh

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X