Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

HRADEC KRÁLOVÉ 25. října (VS ČR) - Před rokem zahájila Vazební věznice Hradec Králové realizaci speciálně vzdělávacího programu „Nový směr“ určený pro muže ve výkonu trestu v objektu Pouchov.

Projekt pod vedením psycholožky vazební Mgr. Radky Chalašové je určen pro odsouzené v nízkém stupni zabezpečení, především prvně trestané pachatele méně závažné trestné činnosti. Vychází z předpokladu, že se jedná o méně kriminálně zasažení osoby a možnost jejich resocializace je při vhodném terapeutickém vedení poměrně vysoká. Program „Nový směr“ vychází přímo ze specifik uvedené skupiny odsouzených a dává možnost na změnu každému motivovanému jedinci. Skupinová speciálně-vzdělávací aktivita je zaměřená především na motivaci, edukaci a sebepoznání odsouzeného, a tak i na celkovou změnu jeho životního stylu, který je spojen nebo přímo vede k trestné činnosti. Za úkol si klade v nejširším pojetí omezit možnost budoucí recidivy, v užším pojetí pak například zlepšení sebepoznání, povědomí o silných a slabých stránkách, zlepšení sociálních dovedností, představení konkrétních technik, které lze užít při změně životního stylu a pro lepší zvládání zátěžových situacích.

Program je určen pro skupinu maximálně dvanácti odsouzených, kteří se v celkem dvanácti setkáních zaměřují na identifikaci problémových, ale také pozitivních oblastí svého života, učí se, jak s těmito oblastmi pracovat a tvoří si podrobný, konkrétní plán do budoucnosti, na život po propuštění z VTOS.

IJ

Sdílet článek

Facebook
Platforma X