Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

V minulém roce schválil generální ředitel VS ČR ve třech věznicích pilotní projekt „Vytvoření a ověření funkčnosti nového modelu dlouhodobého zacházení s kategorií doživotně odsouzených vězňů, orientovaného na snižování jejich nebezpečnosti.“. Odborníci z odboru výkonu vazby a trestu GŘ VS a z Věznice Valdice, Karviná a Mírov společně navrhli k odzkoušení Jednotný model zacházení s doživotně odsouzenými. 

Model je zpracován na základě dlouhodobé koncepce VS ČR, jejímž cílem je vytvoření standardizovaných kontinuálních programů zacházení pro jednotlivé kategorie odsouzených Inovativně je v novém modelu položen důraz na tři principy:

  • Přenositelnost – model bude kontinuálně přenositelný v rámci návaznosti při přemístění odsouzeného do jiné věznice.
  • Fáze – model je rozčleněn z obsahového a časového hlediska na přehledné etapy. 
  • Práce s trestnou činností – je položen důraz na práci s trestným činem odsouzeného jako základní východisko pro další zacházení.

V současnosti je tato specifická a značně různorodá skupina odsouzených k doživotí umístěna již ve více věznicích a určitá míra sjednocení výkonu trestu se z hlediska délky trestu a přemisťování odsouzených ukazuje jako potřebná. Ačkoliv jde o odsouzené k trestu doživotí, možnost podmíněného propuštění na svobodu dle trestního zákoníku existuje. Cílem penitenciárního zacházení je působit na tyto dosouzené tak, aby byla chráněna společnost ve smyslu snižování rizik souvisejících s vnitřní bezpečností (prostředí věznice) a s kriminogenními riziky (po eventuálním podmíněném propuštění). Pilotáž modelu je zaměřena na zjištění, zda zvolené metody, formy a přístupy v zacházení jsou způsobilé k dosažení tohoto cíle.Vyhodnocení projektu bude provedeno v 2. polovině roku 2011.