Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

ČESKÉ BUDĚJOVICE 3. prosinec (VS ČR) Dlouhodobou prioritou věznice při zacházení s vězni je zařadit maximální počet odsouzených do pracovního procesu. Práce napomáhá především resocializaci osob po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. V průměrném počtu zaměstnaných osob se Vazební věznice České Budějovice řadí mezi úspěšné. Procento zaměstnanosti odsouzených se dlouhodobě pohybuje okolo 98 %. Pracovní činnosti představují jeden ze základních způsobů odborného zacházení s odsouzenými. Umožňují vězňům udržet si, popřípadě získat pracovní návyky, vydělat si finanční prostředky, které použijí na úhradu nákladů výkonu trestu, výživného na nezletilé děti, úhradu škody, kterou způsobili trestnou činností, a v neposlední řadě jim umožňuje jisté „přilepšení“ k vězeňskému životu. Vazební věznice zaměstnává vězněné osoby jak ve vnitřním provozu věznice, kde vykonávají práce potřebné pro zajištění jejího řádného chodu, tak u vnějších subjektů mimo věznici. Zaměstnávání vězňů mimo objekt věznice je zajišťováno prostřednictvím provozovny Střediska hospodářské činnosti. V současné době má věznice uzavřeny smlouvy se šesti různými subjekty. Při zaměstnávání odsouzených oceňují firmy zejména ekonomickou stránku spolupráce. Podnikatelský subjekt oproti běžnému zaměstnanci neproplácí u odsouzených náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti, dovolené, státních svátcích. Netýká se ho ani výplata odchodného, či náhrady mzdy, když zaměstnanec nepracuje z důvodu překážky v práci na straně zaměstnavatele. Veškerou personální a mzdovou agendu zaměstnávání vězňů zajišťuje věznice na své náklady. Kladně je firmami rovněž hodnocena skutečnost, že odsouzení nastupují do práce vždy včas a odpočatí. I přes značné riziko a za striktního dodržování hygienických opatření Vazební věznice České Budějovice podporuje zaměstnáváním odsouzených strategická odvětví našeho hospodářství v době platnosti mimořádných opatření. V době nouzového stavu, v jarním období i v současnosti, jsou soustředěny veškeré kapacity pracovně zařazených odsouzených u firem v potravinářském průmyslu a v oblasti odpadového hospodářství tak, aby byla zajištěna především základní obslužnost obyvatelstva. V potravinářství jde zejména o zvýšené nároky na distribuci trvanlivých potravin. S ohledem na nutnost zajištění zamezení šíření nákazy COVID-19 je včasné vyvážení komunálního odpadu a úklidu města stejně důležité. K minimalizování rizika přenosu a šíření nákazy koronavirem jsou odsouzení vybaveni dezinfekčními prostředky, dostatkem roušek a současně jsou ve spolupráci se zaměstnávajícími subjekty zvýšena hygienická opatření na jednotlivých pracovištích. Tímto bychom chtěli poděkovat zaměstnavatelům za spolupráci při zaměstnávání odsouzených a za jejich aktivní účast při realizaci protiepidemických opatření.

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Twitter

Další aktuality v kategorii

Žádné aktuality nenalezeny.