Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

ČESKÉ BUDĚJOVICE 28. dubna (VS ČR) - V současné době probíhají v naší vazební věznici velké změny. Po mnoha letech snahy a práce byla dokončena půdní nástavba na administrativní části, kde bylo vytvořeno odpovídající zázemí pro potřeby věznice. Tato stavba je ve velké míře spojena se jménem Ing. Oldřicha Habady, vedoucím stavebního referátu, který jí věnoval převážnou část svého působení v naší věznici, kam přišel již v roce 2007 po působení ve společnosti Skanska. Při příležitosti dokončení stavby jsme pana inženýra požádali, aby nám o celém projektu sdělil podrobnosti.

 

Jaké byly počátky výstavby? Co vše začátku stavby předcházelo?

O potřebě výstavby se jednalo ve vazební věznici již při mém nástupu. Vzhledem k  nedostatku finančních prostředků došlo k jejímu předběžnému odsouhlasení v roce 2009, ale jednání o financích se protáhla až do roku 2013, kdy byl zpracován investiční záměr.

Byla zvolena konstrukce s minimalizací výšky, která je méně výrazná, zato s okolím je nejvíce v harmonii a nejlépe začleněná do barevného schématu sousedních budov. Volba barevného odstínu řešení střechy je v barvě již zestárlých měděných střech. Projektová dokumentace byla doplněna o studii viditelnosti, která prokázala, že je zabráněno vizuálnímu kontaktu s objekty vazební části (zejména okny) ze stavby parkovacího domu, který byl postaven přímo naproti věznice. Vzhled budovy byl několikrát konzultován s orgány památkové péče a bylo nutno zpracovat několik variant architektonického řešení. Projektová dokumentace byla zpracována nejen na zastřešení, ale i na II. etapu - vestavbu dispozice objektu E.

 

Jaký byl průběh stavby? Šlo vše podle plánu, objevily se nějaké komplikace?

V rámci I. etapy byly splněny tyto hlavní cíle: 

  • řešení havarijního stavu stávající ploché střechy;
  • bezpečnost - zvýšení bezpečnosti vazební část a vycházkových dvorů, z důvodu možného vizuálního kontaktu z 5-ti podlažního parkovacího domu v Goethově ulici;
  • řešení architektonického výrazu budovy v souladu s podmínkami Magistrátu města Č. Budějovice a Národního památkového úřadu Č. Budějovice;
  • příprava prostoru v 5. NP budovy E pro vestavbu dispozice.

V rámci II. etapy byly splněny tyto hlavní cíle: 

  • navýšení ubytovací kapacity (navýšení o 29 míst);
  • přesunutím některých stávajících provozů do vestavby lze uvolněné prostory využít pro navýšení ubytovací kapacity věznice a vybudování nového zázemí pro vězněné osoby;
  • přemístěním šaten příslušníků došlo k odstranění nadbytečných průchodů přes vazební část, které přerušovaly zacházení s vězněnými osobami;
  • řešení prostorů pro šatny a sociální zařízení zaměstnanců;
  • bylo zřízeno technické zázemí a odstraněny kapacitní a hygienické nedostatky provozu vzhledem k počtu zaměstnanců.

Vzhledem k tomu, že projekt byl zpracován v letech 2014 – 2015 bylo nutné z důvodu změny právních předpisů a norem v roce 2018 před výběrem firmy provést aktualizaci projektu II. etapy vestavby dispozice. Důvodem tohoto zpoždění bylo financování akce – nedostatek finančních prostředků na investice.

Bylo nutné zkoordinovat jednotlivé etapy stavby, jak z hlediska projektu, tak z hlediska zadávacích podmínek pro výběrové řízení. Navíc se samostatně realizovala rekonstrukce výtahu v budově. Výtah byl původně součástí II. etapy, ale opět z hlediska financí byl realizován samostatně, vlastně to byla v podstatě III. etapa v letech 2016 – 2017. Z těchto důvodů byla příprava a realizace akce náročnější než ostatní.

 

Jaké nové prostory tedy ve věznici vznikly a jak jste s výsledkem spokojen?

V nově vzniklém půdním prostoru bylo tedy mimo jiné vybudováno zázemí pro příslušníky vězeňské služby, které nahradilo původní nevyhovující a dosluhující šatny. Dále zde také vznikla konferenční místnost, prostor pro služební přípravu příslušníků, ale i prostor pro hospodářskou činnost, kde budou zaměstnány vězněné osoby

S výsledkem stavby jsem spokojen. Kvalitu provedených prací bych hodnotil dobrou a jsem rád, že i vedení věznice je spokojeno. Podařilo se odstranit havarijní stav ploché střechy a zlepšit tepelně technické vlastnosti celé administrativní budovy. Zlepšil se architektonický vzhled celého objektu a tím i areálu věznice a v neposlední řadě také technické a sociální podmínky pro zaměstnance.

 

Jaké jsou další „velké“ stavební akce ve VV Č. Budějovice v plánu?

Ke zlepšení tepelně technické vlastnosti administrativní části je nutné navázat na nástavbu 5. NP zateplením celého pláště objektu. Z tohoto důvodu je plánovaná na roky 2022 – 2023 akce zateplení administrativní části věznice v odhadované ceně 4 000 000,- Kč.

Z prostředků výnosů z hospodářské činnosti je plánovaná na roky 2022 – 2023 akce klimatizace objektu E v odhadované ceně 4 000 000,- Kč. Zde bude průběh financování jednodušší, protože máme vlastní finanční prostředky. Rovněž musí být ještě zpracován investiční záměr a projekt.

Z dalších akcí pak ještě výměna náhradního zdroje elektrické energie na roky 2022 – 2023 v odhadované ceně 2 000 000,- Kč.

Tyto akce jsou mimo jiné zahrnuty do plánu rozvoje na roky 2021 – 2025. Z tohoto plánu bych ještě zmínil nutnou opravu skladovacích prostorů v našem skladovacím areálu v Plané u Českých Budějovic.

 

Děkujeme Oldřichu Habadovi za sdělení podrobností a za dobře odvedenou vytrvalou práci na celém projektu. Z důvodu opatření proti šíření onemocnění Covid-19 nebylo možné celou akci ukončit, jak by si náležitě zasloužila, tj. slavnostní kolaudací.

Věříme však, že se to povede v nejbližší době, protože dokončením půdní vestavby stavební úpravy ve věznici nekončí a dále pokračují v prostoru bývalých šaten v tzv. centrální části věznice, jejímž cílem je vybudování zázemí pro vězněné osoby. Konkrétně zde vznikne nová knihovna s čítárnou, místnost pro kondiční cvičení a 3 multifunkční místnosti.

Sdílet článek

Facebook
Twitter

Další aktuality v kategorii

Žádné aktuality nenalezeny.