Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

ZOP B/3

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro lékaře a další zdravotnický personál

Jak dlouho kurz trvá

Délka prezenčního kurzu je jeden týden. Kurz je ukončen souhrnným testem, na jehož základě je předáno úspěšným účastníkům osvědčení.

Jak probíhá studium

Výuka je koncipována jako denní studium a je vedena formou odborného výkladu v jednotlivých třídách. Je zaměřena především na předání teoretických poznatků a jejich využití k profesionálnímu chování k vězněným osobám a přiměřené komunikaci s nimi při důsledném dodržování právních norem. V diskusní části jednotlivých vyučovacích bloků mají účastníci možnost vyměnit si zkušenosti z organizačních jednotek a rozšířit si své znalosti. 

Jaký je profil absolventa

Absolvent kurzu se orientuje v základních otázkách systému vězeňství v České republice. Je seznámen se základní právní úpravou výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody včetně vybraných interních služebních předpisů Vězeňské služby ČR. Dále je informován o legislativě, která upravuje jeho pracovní zařazení a o organizaci Vězeňské služby ČR. Důraz je kladen na profesionální přístup, na důsledné dodržování pravidel bezpečnosti práce při výkonu své funkce a na pozitivní postoje zaměstnanců Vězeňské služby ČR.