Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

ZOP B/1

Pro koho je kurz určen

ZOP B/1 je určen pro nově nastupující občanské zaměstnance, kteří přicházejí do styku s vězni při výkonu své funkce, ale nepodílejí se na přípravě a realizaci programu zacházení. Jde zejména o zaměstnance oddělení logistiky, kteří při výkonu své funkce řídí a kontrolují práci vězněných osob, a o administrativní pracovníky. 

Jak dlouho kurz trvá

Délka trvání prezenčního kurzu je jeden týden. Kurz je ukončen souhrnným testem, na jehož základě je předáno všem účastníkům osvědčení. 

Jak probíhá studium

Výuka je koncipována jako denní studium a je vedena formou odborného výkladu v jednotlivých třídách. Je zaměřena především na předání teoretických poznatků a jejich využití k profesionálnímu chování k vězněným osobám a přiměřené komunikaci s nimi při důsledném dodržování pravidel bezpečnosti a právních norem. V diskusní části jednotlivých vyučovacích bloků mají účastníci možnost porovnat podmínky a možnosti organizačních jednotek, doplit si vědomosti a vyměnit si zkušenosti. Garantem průběžné klasifikace jsou vyučující 

Jaký je profil absolventa

Absolvent kurzu se orientuje v základních otázkách systému vězeňství v České republice. Je seznámen se základní právní úpravou výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody včetně vybraných interních služebních předpisů Vězeňské služby ČR. Získá poznatky týkající se současné filosofie zacházení s odsouzenými a obviněnými v České republice včetně seznámení se s některými zahraničními zkušenostmi. Dále je informován o legislativě, která upravuje jeho pracovní zařazení a organizaci Vězeňské služby ČR. Z hlediska humanitních oborů je seznámen především s psychologickými, pedagogickými, právními a etickými aspekty penitenciární problematiky. Důraz je kladen na profesionální přístup, zvláště na problematiku dodržování zákonnosti a pozitivní postoje pracovníka vězeňství.