Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Základní kurz řídících střeleb

Termín zahájení pilotního projektu: podzim 2021

Cílová skupina: budoucí instruktoři střelecké přípravy v organizačních jednotkách

Maximální počet účastníků v kurzu: 12 příslušníků

Délka kurzu: 2x jeden týden (s odstupem do tří měsíců)

Plánovaná frekvence realizace kurzů: jedenkrát ročně

Místo: prostory školy Akademie VS a střelnice Věznice Stráž pod Ralskem

Garant kurzu: Akademie VS ČR

Lektoři: Tým lektorů tvoří nejlepší střelci - metodici z řad VS ČR, učitelé střelecké přípravy Akademie, pyrotechnik VS ČR a lektor akreditovaného vzdělávacího střediska pro první pomoc.

Náplň kurzu: bezpečnost a manipulace se zbraní a orientace v munici, související legislativa, teorie – didaktika a metodika sušení a ostrých střeleb či základy první pomoci zejména v souvislosti se střelnými zraněními

Formy, metody a prostředky: hodiny teorie a praktický výcvik; modelové situace, situační a inscenační metody, diskuse; simulátory první pomoci, zbraně a munice.       

Závěrečná zkouška: požadavek didaktického výstupu – absolvent demonstruje získané vědomosti a dovednosti lektora ve specifické oblasti řízení střeleb.

Související kurzy: Dvoutýdenní podoba tohoto kurzu navazuje svým pojetím na již existující kurz instruktorů sebeobrany, čímž se vytváří jednotný systém v bojové přípravě příslušníků.

Historie: Týdenní základní kurz řídících střeleb byl v minulosti realizován ve spolupráci s Vyšší policejní školou a Střední policejní školou Ministerstva vnitra v Holešově.