Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Akademie VS ČR spolupracuje na základě dohod či prohlášení o spolupráci se vzdělávacími středisky vězeňských služeb Slovenska, Polska, Dolního Saska, Francie, Rumunska, Lotyšska a Litvy. Nejdůležitější formou spolupráce jsou odborné stáže, díky nimž se zaměstnanci seznamují se systémy vzdělávání vězeňských služeb v Evropě, s konkrétními vzdělávacími programy, podmínkami pro výuku, aktuálními problémy či inovativními metodami vzdělání. Výměna informací a zkušeností slouží jako inspirace pro zkvalitňování vzdělávání či jako zdroj pro zařazení do výuky. Nejfrekventovanější formou spolupráce je výměna informací a materiálů elektronickou poštou. 

Akademie VS je od roku 2016 členem mezinárodní asociace European Prison Network of Prison Training Academies EPTA https://www.epta.info/. EPTA každoročně pořádá konference na aktuální témata související se vzděláváním vězeňského personálu v jedné z členských zemí. 

Zahraniční spolupráci zabezpečuje metodik pro vzdělávání v oblasti mezinárodní spolupráce, který je zodpovědný za organizační i odbornou stránku mezinárodních aktivit, za kontinuální komunikaci s evropskými vězeňskými vzdělávacími středisky, za diseminaci informací ze zahraničí a za související poradenství pro personál VS ČR. Metodik úzce spolupracuje s Oddělením vnějších vztahů Kanceláře generálního ředitele VS ČR zejména v oblasti zpracovávání mezinárodních statistik. Rovněž se podílí na zvyšování odborných jazykových kompetencí personálu VS ČR formou vzdělávacích kurzů a seminářů.

Kontakt

kpt. Mgr. Andrea Augustová
Tel: 487 878 911
aaugustova@avs.justice.cz