Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
 • Odsouzený má právo na použití telefonu ke kontaktu s osobou blízkou.
 • V zájmu nápravy odsouzeného nebo z jiného závažného důvodu lze odsouzenému povolit použití telefonu ke kontaktu s jinou osobou, než je osoba blízká. Náklady spojené s použitím telefonu hradí odsouzený.
 • O umožnění telefonického hovoru na povolené telefonní číslo odsouzený žádá vychovatele. Před vlastním povolením užívat telefon, je kontrolována správnost údajů uvedených v žádosti odsouzeného.
 • Vězeňská služba oprávněna se s telefonáty seznamovat formou odposlechu.
 • Kontrola vězeňskou službou s netýká telefonátů mezi odsouzeným a
  • advokátem zmocněným odsouzeného zastupovat,
  • státními orgány České republiky,
  • diplomatickou misí anebo konzulárním úřadem cizího státu,
  • mezinárodní organizací, zabývající se ochranou lidských práv
  • zástupci obecního úřadu pověřeného zajišťováním sociálně právní ochrany dětí.
 • Vězeňská služba se seznamuje s obsahem telefonátů zpravidla kontrolou záznamu telefonátů na záznamovém médiu, výjimečně přímým odposlechem.
 • Pokud obsah telefonátu zakládá podezření, že je připravován nebo páchán trestný čin, vězeňská služba předá záznam telefonátu orgánu činném v trestním řízení, v případě přímého odposlechu hovor přeruší a událost oznámí. Zjistí-li vězeňská služba při kontrole záznamu telefonátů nebo přímém odposlechu, že odsouzený komunikuje se svým advokátem, je povinna odposlech ihned zrušit, záznam o jeho obsahu zničit a informace, které se v této souvislosti dozvěděla, nijak nepoužít.