Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
 • Chovanci může být umožněno užívání ústavního telefonu a dalších ústavních komunikačních prostředků, a to zejména ke kontaktu s osobami blízkými, soudem ustanoveným opatrovníkem, nebo orgány a organizacemi zabývajícími se ochranou lidských práv.
 • Chovanec má právo využívat ústavní telefon ke kontaktu s obhájcem nebo advokátem oprávněným ho zastupovat. Náklady spojené s použitím telefonu hradí chovanec, pokud ředitel ústavu nerozhodne jinak.
 • Vězeňská služba oprávněna seznamovat se formou odposlechu s obsahem telefonátu a pořizovat jeho záznam.
 • Kontrola se netýká telefonátů chovance s
  • s obhájcem nebo advokátem, který je oprávněn chovance zastupovat,
  • s orgány veřejné moci,
  • s Veřejným ochráncem práv,
  • s diplomatickou misí anebo konzulárním úřadem cizího státu,
  • s mezinárodní organizací, která je příslušná k projednávání podnětů týkajících se ochrany lidských práv.
 • O použití telefonu chovancem vede ústav evidenci obsahující údaje o datu uskutečnění telefonického hovoru, volaném čísle a o jménu osoby, s níž byl telefonický hovor uskutečněn. Do této evidence se rovněž zaznamená odepření přístupu k telefonu.