Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

STRÁŽ POD RALSKEM 30. dubna (VS ČR) - Kromě pravidelné páteční porady pedagogického oddělení se v pátek 30. dubna uskutečnila mimořádná pracovní schůzka, jejíž účastníci se věnovali přípravám otevření nově budovaného výcvikového centra.

Z iniciativy vedoucího pedagogického oddělení Pavla Hegra a na základě shromáždění dat a analýzy možností využití  prostor výcvikového centra, kterou provedl učitel Ladislav Matouš, se kromě pravidelné páteční on-line porady pedagogického oddělení Akademie dne 30. dubna uskutečnila také schůzka učitelů, kteří budou, v rámci svého zaměření, využívat k výuce/výcviku toto nové výcvikové středisko.

Na základě výše uvedené analýzy využití uvedeného prostoru výcvikového centra a požadavků na zajištění výcviku nováčků i příslušníků v rámci celoživotního vzdělávání, byly předkládány a navrhovány možnosti nákupu - v rámci materiálně technického zabezpečení výcviku a úprav stávajících prostor (interiéru i exteriéru).

Výcvikové centrum umožňuje vytvořit simulované prostory pro výcvik praktických činností, souvisejících s výkonem služby příslušníků. Například cvičná cela bude sloužit k nácviku vyvádění z cely a odvádění na celu, prohlídek cely, služebních zákroků v cele či zvládání požáru nebo poskytování první pomoci v případě pokusu o sebevraždu v prostorách cely.

Cvičná cela není jediným simulačním prostorem. Budova je vlastně takovou malou věznicí. Některé části jsou úzce specializované, jiné budou multifunkční.

Formou brainstormingu byly navrhovány i další pomůcky/vybavení, které jsou nezbytné pro moderní výcvik. Jedná se například o zdravotní nosítka, vysílačky, přilby, ochranné brýle, balistické vesty, strategické tabule pro instruktáž a rozbor modelových situací apod.

Přítomní učitelé rovněž zvažovali, jak ochránit novou budovu a majetek proti poškození, ke kterému při výcviku může docházet. Padly i připomínky, týkající se bezpečnosti a prevence úrazů v souvislosti s vybavením centra a výcvikem. Také se řešila možnost ochrany okolních panelových domů před hlukem z exteriérů výcvikového centra, který výcvik jistě bude doprovázet, a taktéž jeho ochrana před zraky nepovolaných osob.

Moderní prostory si budou žádat i nové, inovativní způsoby výuky a výcviku a s tím související úpravu učebních plánů.

Snahou však bude využívat výcvikové středisko v maximální míře co nejdříve, jak jen to pandemická situace dovolí.

 phe

 

Sdílet článek

Facebook
Platforma X