Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

STRÁŽ POD RALSKEM  14. února 2023 (VS ČR) - Ve dnech 6. až 10. února 2023 se v Akademii Vězeňské služby ČR uskutečnil první běh týdenního vstupního vzdělávání pro ty pracovníky nestátních neziskových organizací (dále NNO), kteří chtějí nově vstupovat do věznic a realizovat zde službu dané NNO. Toto vzdělávání bylo určeno také pro dobrovolníky z duchovní služby. Jednotlivé organizace vysláním svých pracovníků deklarovaly jejich základní připravenost orientovat se a působit ve vězeňském prostředí.

     Různorodou skupinu 22 účastníků z deseti organizací nejprve přivítal ředitel Akademie Vězeňské služby ČR Vrchní rada plk. Ing. František Vlach Ph.D., MBA, LL.M. společně s ředitelem Odboru VVaT Generálního ředitelství VS ČR vrchním radou plk. PhDr. Pavlem Horákem PhD a vedoucím odborného zacházení OVVaT plk. Mgr. Jonášem Lučným. Objasnili cíl pilotního projektu a jeho důležité aspekty.

     Na naplnění cílů projektu se v průběhu týdne postupně podílelo 5 učitelů odborných předmětů z Akademie Vězeňské služby ČR a 11 metodiků odboru VVaT Generálního ředitelství VS ČR. Součástí programu byla také exkurze do Věznice Stráž pod Ralskem. Účastníci přivítali možnost prohlédnout si prostory věznice, ale zaujal je i výklad dvou zkušených zaměstnanců věznice, kteří ochotně zodpovídali jejich četné dotazy.

     Během celého týdne se účastníci postupně seznamovali s Vězeňskou službou ČR a jejími úkoly, organizací a řízením. Dozvěděli se také o rozsahu její působnosti a stanovené odpovědnosti. Mnoho probíraných témat se týkalo porozumění důležitým aspektům odborného zacházení s vězněnými osobami, snižování rizikových faktorů, posilování sociálních kompetencí, vzdělanosti, snižování recidivy trestné činnosti a reintegrace odsouzených po propuštění z výkonu trestu.  Účastníky velmi zaujala i problematika účelu výkonu trestu odnětí svobody, na jehož naplňování se v praxi budou podílet.  Zabývali se i tématy z profesní etiky a možnostmi a způsoby zajištění bezpečnosti a zákonnosti. Hojně využívali možnost dotazů a otevřené komunikace s lektory v průběhu celého týdne.

     Na konci týdne poskytli absolventi tohoto vzdělávání zpětnou vazbu o přínosech své účasti pro svoji budoucí práci ve věznicích. Poděkovali za získání komplexního náhledu na problematiku vězeňství. Převážná většina z nich výuku zhodnotila jako zajímavou a pestrou a uvedli, že kurz splnil jejich očekávání. Ocenili, že obdrželi kvalitní texty studijní opory, které pro ně zpracovali učitelé odborných předmětů k základním probíraným tématům.

     Řádné absolvování tohoto jednotícího vzdělávání je jedním z kroků ke zvýšení povědomí pracovníků NNO o Vězeňské službě ČR a o odborné práci s vězněnými osobami. Je nutnou, nikoliv však jedinou podmínkou pro možnost vstupovat do věznic v souvislosti s poskytováním služeb dané NNO nebo služeb dobrovolníků z duchovní služby. Po úspěšném vyplnění didaktického testu všichni absolventi obdrželi Osvědčení. Povolení vstupu konkrétní osobě však i nadále podléhá schválení ředitelem dané věznice.

 

Zpracovala: Vrchní komisař kpt. Mgr. Dagmar Roztočilová, učitelka odborných předmětů

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X