Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

STRÁŽ POD RALSKEM 28. listopadu (VS ČR) - Nestátní neziskové organizace, jež se podílejí na snižování rizikových faktorů, posilování sociálních kompetencí, vzdělanosti, snižování recidivy trestné činnosti a reintegraci odsouzených po propuštění z výkonu trestu, jsou významným partnerem Vězeňské služby ČR. Mnohdy fungují jako spojující prvek s životem „za branou“ a posilují ve vězeňském prostředí lidskost a normalitu. Na rozdíl od Vězeňské služby ČR však nenesou ze zákona odpovědnost za realizaci a naplňování účelu výkonu trestu.

Ve dnech 23. a 25.  listopadu 2022 se v Zotavovně Praha uskutečnilo první vstupní školení pro poskytovatele služeb nestátních neziskových organizací ve věznicích, vazebních věznicích a ve výkonu zabezpečovací detence. Zúčastnilo se jej celkem 99 pracovníků z 19 organizací, kteří již ve věznicích delší čas působí. V předstihu se mohli seznámit se studijními texty, které pro ně připravili učitelé Akademie Vězeňské služby ČR. Během školení jim byl kromě dvou učitelů odborných předmětů Akademie Vězeňské služby ČR k dispozici také ředitel odboru výkonu vazby a trestu GŘ VS vrchní rada plk. PhDr. Pavel Horák, PhD., 1. zástupce ředitele Akademie VS ČR Rada plk. Mgr. Antonín Sůva a metodička odboru VVaT GŘ VS ČR Mgr. Gabriela Kulhánková. Účastníkům byla postupně objasněna důležitá témata, týkající se úkolů a kompetencí VS ČR a zákonných norem upravujících účel výkonu vazby, výkonu trestu a výkonu zabezpečovací detence. Byli seznámeni s právy a povinnostmi vězněných osob a osvědčenými prostředky a způsoby odborného zacházení s odsouzenými. Byly jim také představeny některé nové penologické trendy a objasněna problematika recidivy trestné činnosti. V průběhu celého setkání byly průběžně zodpovídány četné dotazy přítomných. Po proškolení a diskusi vyplnili pracovníci NNO didaktický test, jehož úspěšné zvládnutí bylo podmínkou pro vydání Osvědčení o absolvování kurzu.

 Na příští rok je připravováno vstupní vzdělávání formou týdenního kurzu pro pracovníky NNO, kteří zatím nemají vlastní dlouhodobou zkušenost z práce s vězněnými osobami.  Kromě učitelů Akademie Vězeňské služby ČR se na jeho realizaci budou podílet i metodici z Generálního ředitelství VS ČR. Osvědčení o absolvování vstupního vzdělávání bude v budoucnosti předpokladem pro získání povolení vstupu a tím možnosti odborného působení pracovníků NNO ve vazebních věznicích a věznicích.

Po letech spolupráce Vězeňské služby s neziskovými organizacemi, jež měla mnohdy rozdílnou odbornou úroveň a kvalitu poskytovaných služeb, je cílem Vězeňské služby ČR „sladit“ přístupy a postupy a tím přispět ke zvýšení kvality a efektivity práce s vězněnými osobami. Dalším důležitým cílem je zvýšení bezpečnosti osob vstupujících do věznic a prevence vzniku mimořádných událostí.  

 

Zpracovala: Učitelka odborných předmětů Vrchní komisař kpt. Mgr. Dagmar Roztočilová

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X