Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

STRÁŽ POD RALSKEM 1. září (VS ČR)

V průběhu měsíce července a části  srpna na Akademii Vězeňské služby ve Stráži pod Ralskem neprobíhá výuka. Zpravidla na konci měsíce června se posluchači rozjedou do svých organizačních jednotek, kde mají možnost osvojit si praktický výkon služby, popřípadě čerpat zaslouženou dovolenou. Na první pohled by se mohlo zdát, že výše uvedeným přerušením ve vzdělávání vzniká učitelům na Akademii téměř měsíc a půl volna.

Časový prostor, kdy neprobíhá výuka posluchačů, využívají učitelé, mimo jiné,  ke svému vzdělávání a profesnímu růstu. Účastní se např. odborných stáží zaměřených na veškeré činnosti, které Vězeňská služba České republiky (dále jen „VS ČR“) vykonává a zajišťuje.

Tyto odborné stáže jsou přínosem pro každého učitele, bez ohledu na míru zkušeností s prací nebo službou ve VS ČR. Jak říká klasik „situace se mění každým okamžikem“ proto je nutné, aby teoretické znalosti byly v souladu s dynamicky se měnícími podmínkami ve věznicích. Sepjetí a prolínání praxe s teorií je pro úspěšnou základní odbornou přípravu příslušníků VS ČR nezbytné. Přidanou hodnotou stáží je i setkávání nedávných absolventů základní odborné přípravy (ZOP A) s učiteli a získávání zpětné vazby, kterou AVS vnímá jako velmi prospěšnou a hlavně potřebnou pro další správný směr vzdělávání. Na základě této zpětné vazby pak lze upravit učební plány a obsahy jednotlivých kurzů či vzniknou nové aktuálně potřebné  kurzy.

Výše uvedené stáže proběhly i v letošním roce, kdy učitelé Akademie zavítali například do VV Liberec, v souvislosti s tím na Krajský a Okresní soud v Liberci, okresní soudy v Mladé Boleslavi, Jablonci nad Nisou a Semilech, dále navštívili Věznici Mírov, Stráž pod Ralskem, Jiřice, VVaÚpVZD Praha-Pankrác, VVaÚpVZD Brno aj.

Předmětem odborné stáže ve VV Liberec a výše uvedených soudech bylo převážně zaměření na praktický výkon služby justiční stráže a její součinnost s příslušníky Policie České republiky a příslušníky vězeňské stráže při realizaci eskortní činnosti, zabezpečení pořádku a bezpečnosti v budovách soudů. Dále nemohla být přehlédnuta rozdílná podoba výkonu služebních činností jednotlivých jednotek justiční stráže, která vyplývá z odlišnosti daných soudních budov a přístupů jednotlivých předsedů soudů, bezpečnostních ředitelů a správců budov.

Odborná stáž ve Věznici Mírov byla zaměřena nejen na statickou bezpečnost, realizaci bezpečnostních opatření ve věznici se zvýšenou ostrahou, ale také na  výchovné působení na odsouzené prostřednictvím programů zacházení a jejich jednotlivých aktivit. Podrobným „průzkumem“, učitelky humanitních předmětů, prošel specializovaný oddíl pro výkon trestu odsouzených s poruchou duševní a poruchou chování. Rovněž pak doživotně odsouzení muži s důrazem na projevy psychického  aspektu dlouhodobého uvěznění.

Odborná stáž ve Věznici Stráž pod Ralskem pak nabízela srovnání atmosféry, statické i dynamické bezpečnosti, komparaci programů zacházení, odborného zacházení v  rámci  specializovaného  oddílu pro  odsouzené s mentální retardací, dvou naprosto rozdílných typů věznic.

Všem organizačním jednotkám, které jsme navštívili formou stáže, děkujeme za velmi vstřícné přijetí, otevřenost a ochotu komunikovat. 

 

Učitelé odborných předmětů Akademie VS ČR: Mgr. Kamila Kubelková Rychlá, kpt. Mgr. Patrik Sobotka

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X