Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Vzdělávací instituce potřebuje vzdělané vyučující. Třídenní seminář věnovaný komunikaci s vězněnými cizinci úspěšně absolvovalo několik učitelů Akademie VS ČR.

Zeptali jsme se, jak informace, které získali, uplatní ve své praxi.

„V semináři, který jsem absolvovala, jsem se dozvěděla mnoho konkrétních a užitečných informací, které budu moci zařadit do svých hodin. Učím v kurzech základní odborné přípravy pedagogiku. Zde také hovoříme o cizincích, o projevech jejich chování, o reakcích na různé situace, o zvyklostech a rituálech. Je pro mě jako učitele potřebné vědět, z čeho vyplývají vzájemná nedorozumění a konflikty jak s personálem, tak i mezi vězni navzájem. V rámci výuky pak mohu lépe nové zaměstnance informovat a připravit na komunikaci s cizinci. Lektoři určitě zaslouží jednu velkou pochvalu, a to nejen za perfektně zpracované přehledné prezentace, za erudované předání nasbíraných informací, ale také pro mě velmi cenné předání osobních zkušeností, postřehů a příběhů.“

 „ Seminář byl pro mne přínosný jak osobně, tak profesně. Motivoval mne k dalšímu samostudiu.

Někteří přednášející mě inspirovali jako učitelku jak stylem výkladu a způsobem komunikace s posluchači, tak i využíváním techniky. Zacházení s vězněnými cizinci je téma předmětu Penologie, který je mou specializací. Dozvěděla jsem se řadu pro mne nových informací a lépe jsem porozuměla tomu, jak a proč souvisí vyznávané náboženství s problémy a reakcemi vězňů v různých standardních i neobvyklých situacích. Najednou jsem pochopila některé reakce cizinců, které jsem zažila před lety ve věznici. V předmětu Psychologie se věnujeme tématu komunikace. Znalosti, jež jsem díky semináři získala, mi pomohou lépe prakticky uchopit toto téma v souvislosti s cizinci ve vězení.“ 

„Přednáším Právo a mohu nyní lépe seznámit studenty s islámskými právními prameny a srovnat právní kultury. Budu moci lépe reagovat na dotazy studentů. Ucelený seminář byl mnohem přínosnější než jednorázová přednáška či samostudium.“

„O všech skupinách cizinců jsem mnohé věděl z praxe, četby, mnoha přednášek i s živými „exponáty“ – lektory, kteří měli sami příslušnou barvu pleti, nebo náboženství. A přesto, nebo právě proto už vím, že od každého dalšího nového člověka se mohu dovědět něco nového. V tomto kurzu ale přínos přesáhl jakákoli moje očekávání. Organizátorům se podařilo dát dohromady neveliký počet lidí, kteří pokryli svým zkušenostmi velkou část zemského globu a hlavně nám byli schopni říci něco o tom, co vždy zůstává pod povrchem toho globu, to ukryté v lidské duši. Lidé z praxe v první linii zacházení s vězni právě toto potřebují – nejde jim o encyklopedické znalosti, ale o to, jak člověk z jiné kultury vidí sám sebe i nás. Jedině tak porozumíme trochu více tomu, proč se ve věznici více než kdy v životě modlí, nebo za co se pere. Pak si začneme klást otázku, zda mu máme prostřednictvím vězeňské pedagogiky co dát. To je výzva pro nás, majoritu v ČR. A je to také reklama tohoto kurzu: Kolegové, běžte na to, není to marné.“

Zástupce vedoucího pedagogického oddělení mjr. PhDr. Pavel Hegr shrnuje: „Nový vězeňský personál se může stále častěji ve věznici setkat s cizincem. V kurzu základní odborné přípravy se pak zajímá o to, jak efektivně s vězněnou osobou, která má kořeny v jiné kultuře, komunikovat. Jak má takovém odsouzenému či obviněnému člověku rozumět, jak ho vnímat, jak ho chápat. A zde je učitel prvním zdrojem informací. Měl by odpovídat fundovaně, nezkresleně a pravdivě. Díky vzdělávání, které projekt nabízí, získávají učitelé aktuální přehled, který velmi efektivně doplňuje či nahrazuje vlastní zkušenost s komunikací s vězněnými cizinci.

Jelikož jsem sám tento seminář absolvoval, mohu ho jen doporučit a budu podporovat další vzdělávání učitelů v této oblasti.“

Seminář byl realizován v rámci projektu Zvyšování úrovně připravenosti vězeňského personálu na nové výzvy v národním i evropském kontextu reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/OO10429.

Autor a foto: Iva Prudlová

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X

Další aktuality v kategorii

Žádné aktuality nenalezeny.