Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

STRÁŽ POD RALSKEM 6. února 2023 (VS ČR) - Aktivní účast na mezinárodní konferenci se uskutečnila na základě pozvánky děkana Fakulty právnicé ZČU v Plzni. Spolupořadatelem konference byla Generální inspekce bezpečnostních sborů a Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě SKPV. Předmětem jednání byla právní úprava problematiky válečných zločinů, praktické řešení dokumentace, vyšetřování a dalších fází trestního řízení proti pachatelům na vnitrostátní i mezinárodní úrovni včetně příkladů konkrétních případů. Vedle právní problematiky a rozboru aktuální situace byla pozornost zaměřena též na historické zkušenosti s vyšetřováním a trestáním válečných zločinů. Vedle poznatků a praxe v oboru  kriminalistiky a soudního lékařství byly prezentovány i výsledky forenzní archeologie. Na zprávu o vyšetřování a potrestání válečných zločinů po druhé světové válce navazoval můj příspěvek o výkonu vazby a trestu nacistických zločinců a kolaborantů, odsouzených mimořádnými lidovými soudy a Národním soudem v Praze a Bratislavě v letech 1945 - 1947. Tento příspěvek s názvem "Zacházení s retribučními vězni po roce 1945" doplnila kolegyně A. Kafková promítáním historické fotodokumentace. 

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X