Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

V lednu 2020 byl členům EPTA (European Penitentiary Training Academies Network) https://www.epta.info/ jehož je Akademie VS ČR členem zaslán dotaz týkající problematiky na úseku vzdělávání vězeňského personálu ve smyslu mezinárodních konvencí a revidovaných „Standardních minimálních pravidel OSN pro zacházení s vězni“ tzv. „Nelson Mandela Rules“. (Dále jen „Mandelova pravidla“)

Mandelova pravidla vypracovaná OSN a přijatá Valným shromážděním OSN 
dne 17. prosince 2015 - GA Res 70/175 of 17 December 2015 (Mandela Rules) jsou 
k dispozici v anglickém jazyce na https://undocs.org/A/RES/70/175 a představují revizi Standardních minimálních pravidel OSN pro zacházení s vězni, jež OSN přijala v roce 1955.

Tým vyučujících Akademie VS připravil následující odpověď:

Podle nálezů Ústavního soudu ČR a článku 10 Ústavy České republiky, ústavního zákona 
č. 1/1993 Sb., mají Standardní minimální pravidla OSN (2015) a Evropská vězeňská pravidla (2006) pouze charakter doporučení, protože nepatří mezi vyhlášené Mezinárodní smlouvy, 
k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána.

Všechny principy a zásady mezinárodních konvencí včetně většiny doporučení jsou zahrnuty do legislativy zákonů o zacházení s vězni a o povinnostech personálu Vězeňské služby České republiky. Ve stejném smyslu je zaměřeno také Usnesení vlády České republiky č. 79 ze dne 3. února 2016 o Koncepci vězeňství do roku 2025, které do svých cílů implementuje poslední verzi Mandelových pravidel. Proto jsou o nich všichni zaměstnanci v kurzech základní odborné přípravy a v kurzech navazujících v patřičných kontextech v rámci vyučovacích předmětů v Akademii Vězeňské služby informováni a vedeni k ochraně lidských práv vězněných osob.

V současné době Akademie pracuje na vlastním českém překladu publikace Penal Reform International „Stručný průvodce revidovanými pravidly OSN Mandela Rules (z roku 2015), vydané v r. 2016 ISBN: 978-1-909521-53-7, týkající se zacházení s vězni a povinností vězeňského personálu, který bude v brzké době k dispozici zaměstnancům Vězeňské služby ČR k seznámení v Akademii Vězeňské služby.

Odkazy:

https://www.ochrance.cz/ochrana-osob-omezenych-na-svobode/aktuality-z-detenci/aktuality-z-detenci-2015/komise-osn-prijala-revizi-pravidel-pro-zachazeni-s-vezni/

https://www.penalreform.org/issues/prison-conditions/standard-minimum-rules/

https://www.penalreform.org/resource/short-guide-to-the-nelson-mandela-rules/

https://e-justice.europa.eu/content_europris-558-cs.do

Tým učitelů Akademie VS

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Twitter

Další aktuality v kategorii

Žádné aktuality nenalezeny.