Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Potřetí v tomto roce zasedly tři zkušební komise, aby zhodnotily připravenost příslušníků pro zařazení do služebního poměru na dobu neurčitou.

Koncem tříletého období, které příslušníci odslouží ve věznicích, jsou povoláni ke složení služební zkoušky. Vzhledem ke stále nepolevující pandemické situaci probíhá zkouška distanční formou.

Na základě splněné písemné části jsou příslušníci připuštěni k části ústní, která obsahuje dva okruhy otázek. První se týká zákonů a předpisů společných všem příslušníkům. Druhý se zaměřuje na znalosti související se služebním zařazením konkrétního příslušníka – dozorce, strážný, strážný justiční stráže a příslušníci ostatních služebních míst. Součástí služební zkoušky je také zkouška praktická, která probíhá s ohledem na současnou koronavirovou situaci tak, že příslušník dané úkony nepředvádí, ale veškeré praktické činnosti přesně popíše. 

Dne 15. února 2021 přibylo v 13 českých věznicích 19 příslušníků a 5 příslušnic s úspěšně vykonanou služební zkouškou.

Statistika – služební zkoušky

Rok201920202021 (do 15.2.)
Počet příslušníků celkem27831263
Z toho on-line07363

 

Základní podmínky a náležitosti služební zkoušky upravuje zákon č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů v § 12 a Nařízení vlády č. 506/2004 Sb., kterým se stanoví způsob přípravy na služební zkoušku, obsah služební zkoušky, její průběh, hodnocení a ukončení. Konkrétní náležitosti a průběh služební zkoušky pro příslušníky jsou uvedeny v nařízení generálního ředitele Vězeňské služby České republiky č. 47/2013 o organizaci služební zkoušky ve Vězeňské službě České republiky.

 

 

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X