Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Tři zkušební komise ve dnech 18. – 21. 1. 2021 ověřovaly připravenost nových příslušníků na službu ve věznicích.

Základní odborná příprava probíhala od 9. 11. 2020 s ohledem na pandemii distanční formou. Teorii přednášejí učitelé Akademie on-line, praktickou přípravu zajišťují odborníci věznic.

Zkušebním komisím předsedali ředitel Akademie, jeho první zástupce a vedoucí pedagogického oddělení. Každá komise je vždy tvořena předsedou a dvěma pedagogy.

Z 90 absolventů zařazených do šesti tříd (skupin) čtyři požádali z důvodu nemoci či karantény o odklad zkoušky. K závěrečným zkouškám přistoupilo 86 příslušníků z 28 organizačních jednotek.

Závěrečné zkoušky probíhají ve věznicích v místnostech určených pro distanční vzdělávací aktivity, tedy nejen zkoušky, ale také přednášky či konzultace on-line.  Aby závěrečná zkouška probíhala dle stanovených pravidel, je u ní přítomen určený zkušený příslušník, zpravidla nadřízený studentů vykonávajících tuto zkoušku.

Technicky zkoušky zabezpečují pracovníci IT v Akademii VS ČR i v jednotlivých věznicích.

V průběhu čtyř lednových dnů prokázalo před zkušební komisí požadované znalosti 84 nových příslušníků.  Všem úspěšným absolventům závěrečných zkoušek gratulujeme.

Odkazy:

Lednové závěrečné zkoušky: https://www.vscr.cz/akademie-vs-cr/novinky/uncategorized-cs/zaverecne-zkousky/

Statistiky: https://www.vscr.cz/akademie-vs-cr/novinky/uncategorized-cs/pedagogicke-oddeleni-akademie-vs-cr-bilancuje/

Aktuální informace pro nové příslušníky a zaměstnance:  https://www.vscr.cz/akademie-vs-cr/novinky/uncategorized-cs/zakladni-informace-o-vzdelavani-vezenskeho-personalu-aktualizovana-v-lednu-2021/

84 new uniformed guards passed their final exams in January 2021

Between 18 and 21 January 2021, three examination committees tested the readiness of new uniformed staff for their service in prisons. 

Their initial training started on 9 November 2020. It was organized in the distance form due to the pandemic. Theory is lectured on-line by the Academy teachers and practical training is ensured by designated officers in respective prisons.

Out of 90 participants registered in six groups, four students asked for suspension of their exams because they are on sick leave or in quarantine. 86 students from 28 prisons took part in the exam.

In prison schooling rooms, the examinees were watched by their superiors. IT support in the Academy and in the prisons is always provided.

84 students passed their examinations successfully and they are ready to start working independently.  Congratulations!

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Twitter