Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Tým pedagogického oddělení Akademie VS ČR tvořilo v roce 2020 celkem 22 osob, z toho 19 vyučujících. Pandemie COVID-19 také tyto zaměstnance postavila před řadu nových úkolů a výzev týkajících se reorganizace výuky a celkového chodu Akademie.

Prezenční výuka byla postupně omezována a přesunula se do on-line prostoru. Učitelé se museli naučit efektivně pracovat s novými technologiemi. Učební materiály, prezentace a pomůcky pro výuku byly revidovány a přepracovány pro využití v distanční formě. Postupně byl vyvinut také vhodný způsob průběžného testování studentů.  Závěrečné zkoušky základní odborné přípravy začali absolventi vykonávat s využitím aplikace Skype for Business.

Iniciativa a kreativita učitelů pomohla Akademii vypořádat se s mnoha překážkami. V době, kdy výuka mohla probíhat alespoň kombinovanou formou, byly do ní zařazeny inovativní prvky, jako je například nácvik prohlídek s využitím figurín.

Služební zkoušky byly realizovány v závislosti na epidemiologické situaci nejprve jednodenní prezenční formou, později začali příslušníci skládat ústní i písemnou část služební zkoušky formou distanční.

Započatá prezenční výuka Doplňujícího pedagogického studia byla také dokončena distanční formou. V oblasti předepsaného vzdělávání vybraných skupin odborných zaměstnanců věznic byly postupně zařazeny tzv. webináře, neboli přednášky realizované prostřednictvím aplikace Skype for Business.

Některé kurzy, u nichž z hlediska jejich zaměření a obsahu nebyla distanční forma možná, musely být zrušeny či přesunuty do plánu na rok 2021.

Statistika dokumentuje, že i přes dramatický vývoj tohoto náročného roku vzdělávání vězeňského personálu pokračuje. Ba co více, čísla srovnávající předchozí léta jsou až překvapivá.

 

Počet absolventů201820192020
ZOP A pro nové příslušníky474623576
Služební zkouška příslušníků358278312
ZOP B pro všechny nové občanské zaměstnance435501378
Jiné vzdělávací aktivity248723741240

Celkem

375437762506

Všem absolventům vzdělávacích programů Akademie VS ČR i kolegům z organizačních jednotek spolupracujících na zajišťování vzdělávacích aktivit děkujeme                           za jejich přístup a nasazení a do Nového roku 2021 přejeme pevné zdraví, štěstí a hodně úspěchů v práci.

                                      Vedení Akademie VS ČR a tým pedagogického oddělení

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Twitter