Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Rozhovor s autorem obrázků PhDr. Ondřejem Hladíkem

Pane kolego, v září 2018 jste absolvoval odbornou stáž v akademii francouzské vězeňské služby (ÉNAP) v Agen. Hlavním cílem bylo seznámit se s výzkumem v oblasti historie vězeňství, který je prováděn odborníky výzkumného oddělení ÉNAP a srovnat jej s výsledky výzkumů, které zajišťuje Kabinet dokumentace a historie Akademie VS ČR. Měl jste možnost také porovnat muzeum historie francouzského vězeňství a Památník českého vězeňství, který se nachází ve Vazební věznici Praha – Pankrác a o který se Kabinet stará. Zajímal jste se například o způsob prezentace exponátů či o systém celkového uspořádání francouzské expozice. Podrobně jste se seznámil s knižním fondem knihovny Gabriela Tarde francouzské akademie v ohledu historických dokumentů a literatury. Díky vaší stáži byla navázána spolupráce mezi francouzskou a českou akademií na poli muzejním i vědeckovýzkumném.

Kromě toho, že jste měl možnost prohlédnout si vzdělávací středisko francouzského vězeňského a probačního personálu, se kterým Akademie VS ČR udržuje vynikající vztahy, navštívil jste také vazební věznici v Agen a uzavřenou (historickou) věznici Saint-Michel v Toulouse.

V září 2020 byly v Akademii VS ČR instalovány vaše kresby z Francie. Předpokládám, že k vytvoření této kolekce vás inspirovala právě vaše stáž.

PhDr. Ondřej Hladík: Ano. Francouzští kolegové mě seznámili s velmi zajímavou sbírkou fotografií pařížského fotografa Henri Manuela z 20. a 30. let 20. století. Ta se stala předlouhou většiny kreseb.

Každá vzdělávací instituce by měla být pyšná na své zaměstnance, kteří se aktivně věnují nějakému uměni. Vy jste zaměřen na výtvarné činnosti. Jakou technikou jsou obrázky z Francie nakresleny?

PhDr. Ondřej Hladík: Jde o klasickou perokresbu doplněnou tužkou při stínování nebe, takže se jedná o kombinovanou techniku.

Proč jste své obrázky věnoval Akademii VS ČR?

PhDr. Ondřej Hladík: Jako historik si myslím, že naši současní studenti by měli mít přehled o historii vězeňství nejen v České republice, k čemuž se soubor kreseb doplněný krátkým informačním textem hodí a je dobrou vzdělávací pomůckou.

Odkazy
https://m.facebook.com/Ondra-Hlad%C3%ADk-kresby-107879077410187/?tsid=0.808114078302772&source=result

https://www.instagram.com/ondra_hladik_art?r=nametag

Pictures of French corrections

Interview with PhDr. Ondřej Hladík, author of the drawings

Mr. Hladík, you spent a week at ÉNAP in Agen, France in September 2018. Your study visit was focused on history of corrections. You learnt about the activities and the research of History Department of ÉNAP, visited the Museum and the Library of Gabriel Tarde. Besides the ÉNAP, you had the opportunity to see Remand Prison in Agen and Historical Prison Saint-Michel in Toulouse. You keep in touch with your French colleagues working in the field of penal history.

In September 2020, your drawings from France were installed at the Czech Prison Service Academy. I assume that it was your study visit that inspired you to draw the pictures.

PhDr. Ondřej Hladík: Yes, you are right. My French colleagues showed me a very interesting collection of photos taken by the photographer Henri Manuel in the 20s and 30s of the 20th century. Some of them are the artwork or source of my drawings.

Every educational institution should be proud of its employees who devote themselves in some kind of artistic work actively. You focus on visual arts. What is the technique you used for the drawings of France?

PhDr. Ondřej Hladík: It is a combination of two techniques: pen-and-ink drawing and pencil shading.

Why did you donate your drawings to the Czech Prison Service Academy?

PhDr. Ondřej Hladík: As a historian, I believe that new prison staff should learn about penal history generally. That is why my drawings are supplemented by short paragraphs with the most important information about the presented French prisons.  

https://m.facebook.com/Ondra-Hlad%C3%ADk-kresby-107879077410187/?tsid=0.808114078302772&source=result

https://www.instagram.com/ondra_hladik_art?r=nametag

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Twitter