Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Zažít si přípravu a podávání kávy rodilou Súdánkou, a to od pražení, přes rozdrcení v hmoždíři a vaření poměrně komplikovaným způsobem na ohni, až k vlastní ochutnávce. K tomu nebylo třeba cestovat do Afriky, stačilo zúčastnit se odborného kurzu v Akademii VS ve Stráži pod Ralskem.

Setkání nebylo ostatně primárně zaměřené na získávání takovýchto dovedností, příprava kávy proběhla až pozdě odpoledne neformálně na pláži u jezera. Ve dnech od 2. do 4. června se totiž uskutečnil první běh kurzu „Komunikace s cizinci – sociologická, psychologická a genderová specifika mimoevropských kultur zastoupených ve vězeňské populaci“. Kurz je jednou z  akcí vzniklých v rámci projektu Zvyšování úrovně připravenosti vězeňského personálu na nové výzvy v národním i evropském kontextu, projekt je podpořen Evropským sociálním fondem – operačním programem Zaměstnanost.

Ve třech dnech bylo téma rozdílnosti kultur rozebíráno pohledem na čtyři vybrané skupiny cizinců – muslimy, obyvatele subsaharské Afriky, Vietnamce a Romy. Nebylo záměrem získat sumu detailních znalostí o rozdílnostech jednotlivých etnik, k tomu slouží encyklopedie a roky trvající specializovaná studia. Cílem bylo využít dlouholetých zkušeností a nadhledu přednášejících lektorů, kteří se pokusili zprostředkovat, jak vidí a chápou svět příslušníci jiných kultur, se kterými se v našich věznicích setkáváme, případně budeme v budoucnu setkávat stále více. Všichni lektoři mají se „svým“ etnikem mnohaletou praktickou zkušenost denního kontaktu, výhodou byly i jejich zkušenosti s tlumočením u policie nebo u soudu, případně řešení komplikovaných situací jinde v terénu. Bylo tedy skutečně co poslouchat a u některých příkladů se i na co koukat.

Pan PhDr. Petr Pelikán přiblížil pohled a chápání světa ze strany lidí s islámským vyznáním, a to jak ze zemí Blízkého východu, tak i odjinud, např. z Evropy a ještě i blíže z ČR, paní Karíma Sadio mluvila o obyvatelích subsaharské Afriky. Vietnamské diaspoře v ČR a jejím odlišnostem od majoritní společnosti se věnovala paní RNDr. Tereza Freidingerová, Ph.D., odlišnosti romského obyvatelstva od většinové společnosti na základě svých dlouhodobých pobytů v romských osadách na Slovensku a vyloučených lokalitách v Česku rozebral a na příkladech osvětlil Mgr. Tomáš Hirt, Ph.D. Všechny přednášky odborně koordinoval vedoucí Katedry blízkovýchodních studií při Západočeské univerzitě v Plzni Mgr. Daniel Křížek, Ph.D. Velké poděkování patří Akademii VS ve Stráži pod Ralskem, která konání tohoto kurzu v době ještě ne úplně postkoronavirové umožnila a logisticky zabezpečila.

Podařilo se tak připravit velmi zajímavou a mimořádně přínosnou vzdělávací akci, která měla jednu vadu, na které se shodli asi všichni účastníci – s ohledem na zajímavá témata mohla klidně trvat o několik dní déle. Pro další zájemce o účast na kurzu jsou připravené ještě 4 běhy se stejným lektorským složením, bližší informace jsou na adrese:

http://webportal.vez-slu.justice.cz/vs/pafeu/Vzdelavaci_projekt/Forms/AllItems.aspx

Text:                     Milan Vastl                                                                        Fotografie:         Anna Pípalová

Sdílet článek

Facebook
Platforma X

Další aktuality v kategorii

Žádné aktuality nenalezeny.