Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

STRÁŽ POD RALSKEM 31. března (VS ČR) – Justiční stráž, která slouží v budovách soudů a v justičních objektech jako jsou státních zastupitelství nebo budovy Ministerstva spravedlnosti, je součástí Vězeňské služby. V reakci na požadavky generálního ředitelství na průběžné vzdělávání pro tuto specifickou skupinu personálu připravila Akademie kurz Komunikace při provádění kontrol vstupujících osob – pro příslušníky justiční stráže VS ČR.

Prvních deset vedoucích oddělení justiční stráže (JS) absolvovalo tento pětidenní kurz již koncem února. V posledním březnovém týdnu byli do Akademie povoláni další příslušníci z řad vedoucích oddělení JS, jejich zástupců a vrchních inspektorů JS a postupně budou tento specializační kurz absolvovat další.

V úvodní teoretické části se příslušníci JS zabývají legislativním rámcem výkonu služby. Další část kurzu je věnována otázkám sociálně psychologickým, konkrétně situačním faktorům ovlivňujícím komunikaci, sociální percepci, možným způsobům jednání s určitými typy osobnosti. Dále příslušníci hledají nejvhodnější postupy, jak efektivně komunikovat se vstupující veřejností, s podřízenými, s nadřízenými nebo například s cizinci a jak řešit konflikty při výkonu služby s využitím vhodných verbálních i neverbálních prostředků.

V poslední části kurzu, který je založen na modelových situacích, trénují účastníci například taktiku a způsob provedení kontroly vstupující osoby nebo prohlídky věcí a zavazadel. Pomocí RTG vyhodnocují podezřelé materiály. V průběhu praktického výcviku je kladen důraz na vhodnou a účinnou komunikaci při zvládání konfliktů. Při praktických činnostech využívají příslušníci justiční stráže se svými vyučujícími nově vybudovaného Výcvikového a vzdělávacího centra Akademie.

heč, sva

 

Sdílet článek

Facebook
Platforma X