Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Ano, je to zvláštní čas, ale život se nezastavil. Vězeňská služba ČR stále nabírá nové zájemce o práci. Zejména ti, kdo vstupují do řad příslušníků, potřebují speciální výcvik.

Akademie VS ČR zastavila všechny prezenční kurzy v polovině března. Od té doby komunikují vyučující se studenty telefonicky nebo e-mailem. „Zkoušky s využitím SKYPE for business byly před třemi měsíci nepředstavitelné.“ Řekl ředitel Akademie František Vlach na poradě pedagogického oddělení. „Vybočili jsme ze zajetých kolejí a je to pro nás všechny velká výzva“.

Je třeba urgentně zahájit výuku základní odborné přípravy příslušníků. Návrhy už byly vypracovány zástupcem vedoucího pedagogického oddělení Pavlem Hegrem. Stále však probíhají věcné diskuse, které se snaží zohlednit všemožné faktory, dokonce i ty, které jsou jen hypotetické.

Kombinace dálkové a prezenční formy vyžaduje náročná organizační, technická a metodická opatření.  Jak rozdělit studenty do menších pracovních skupin, jak zajistit hygienické požadavky, jak připravit učebnu, jak ochránit starší lektory, jak informovat studenty o výsledcích testů či jak zabezpečit dosažitelnost on-line vzdělávání v prostorách věznic. To jsou jen některé z mnoha otázek, které teď právě řeší tým zaměstnanců Akademie.

Situace se vyvíjí a plánování je mimořádně náročné. Akademie VS ČR si také vyměňuje informace o situaci se vzdělávacími středisky zahraničních vězeňských služeb. Pokud vás zajímá rozvoj v oblasti vzdělávání českého vězeňského personálu, sledujte nás.

Academy is getting ready for new students

We live in a strange period. But life has not stopped. The Prison Service of the Czech Republic is recruiting new staff. Especially those who are going to serve in uniforms need special training.

The Academy suspended all actual courses in the middle of March. Since then, students have been consulting with their teachers via e-mail or by phone. “Examinations with the use of SKYPE for Business were beyond imagination three months ago.” said the Academy Director Frantisek Vlach at his meeting with the teachers. “It is a big challenge for us”.

We are to re-start initial training. Analysis and proposals have been elaborated by the Deputy Head of Pedagogy Department Pavel Hegr. Discussions are still going on. All possible factors, even hypothetical ones are being taken in consideration.

Blended learning requires ambitious technical and methodological  measures. How to split the students in groups, how to keep all hygienic requirements, how to prevent older trainers from infection, how to inform students about their results…. These are just a few questions discussed by the Academy team at the moment.

The situation is developing and planning is crucial. The Academy shares information about the situation and the measures with partner prison training centres in Europe. If you want to learn more about the Czech prison staff educational system development, keep reading our articles.

Autor: Iva Prudlová

Foto: Iva Prudlová

Jazyková korektura: Renata Hečková

 

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Twitter

Další aktuality v kategorii

Žádné aktuality nenalezeny.