Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

STRÁŽ POD RALSKEM 24. října (VS ČR) - Dne 14. října 2022 navštívili v rámci své výuky studenti Akademie Vězeňské služby ČR, zařazení v kurzu základní odborné přípravy B2, Komunitní dům svatého Dismase ve Stráži pod Ralskem. V tomto ojedinělém pobytovém zařízení, provozovaném Charitou Česká Kamenice, dostávají od září 2016 motivovaní propuštění vězni novou šanci začlenit se zpět do společnosti a plnohodnotného života. Kromě zázemí dočasného domova zde mají k dispozici pomoc pracovníků i odborné sociální poradenství. Pracovníci Charity jim poskytují psychosociální podporu a umožňují jim zlepšit své praktické dovednosti a schopnosti.

Se zájemci z řad odsouzených se začíná pracovat již ve výkonu trestu, a to v několika věznicích. Dobrovolná spolupráce pokračuje po jejich propuštění z výkonu trestu a je zaměřena na prevenci recidivy kriminálního chování. Realizační tým je multidisciplinární a disponuje zkušenostmi z práce s klienty ve výkonu trestu a rovněž z práce s klienty v léčbě závislostního chování.

Skupinu studentů tvořili pracovníci odborného zacházení ve vězeňství. Vychovatelé, sociální pracovnice a psychologové se během diskuse s tamějšími pracovnicemi živě zajímali o podrobnosti z pestrého života v komunitním domě. Po zodpovězení všech otázek si mohli prohlédnout prostory Komunitního domu.

 

Exkurze byla pokračováním již dříve navázané úspěšné spolupráce obou organizací. Výrazně přispěla k porozumění důležitosti i úskalí provázanosti postpenitenciární a penitenciární praxe. Získaná zkušenost z praxe pomůže studentům lépe si osvojit učivo Pedagogiky i Penologie a přesvědčit se osobně o této účinné možnosti intenzivnější individuální přípravy odsouzených na bezpečné propuštění z výkonu trestu.

 

 

Zpracovala: Učitelka odborných předmětů kpt. Mgr. Dagmar Roztočilová

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X