Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

STRÁŽ POD RALSKEM 29. dubna (VS ČR) - Platforma skype for business se ukázala jako vhodná pro bilaterální výměnu informací a zkušeností se zahraničními partnery. Ředitel Akademie František Vlach a jeho první zástupce Antonín Sůva seznámili v průběhu virtuální schůzky Petera Neuhybela z Generálního ředitelství Sboru vězeňské a justiční stráže (Slovenská republika) s inovativními přístupy aplikovanými ve vzdělávání českého vězeňského personálu v době pandemie.

Česko-slovenská spolupráce na poli vzdělávání vězeňského personálu má dlouholetou tradici. V době, kterou možná budeme nazývat „předkovidovou“, se výměna informací a zkušeností odehrávala převážně formou výměnných stáží učitelů obou vzdělávacích středisek. Spolupráce v oblasti jazykového vzdělávání se začala rozvíjet v roce 2015, kdy zástupkyně ředitele Institutu vzdělávání Sboru vězeňské a justiční stráže přijala roli členky mezinárodní zkušební komise absolventů prvního kurzu angličtiny pro penitenciární praxi organizovaného Akademií VS ČR.

V současnosti se česko-slovenská spolupráce zaměřuje právě na zvyšování jazykových kompetencí vězeňského personálu v mezinárodním kontextu.

Dne 29.4.2021 se uskutečnila virtuální bilaterální schůzka s cílem seznámit slovenskou stranu s aktuálními opatřeními a inovativními přístupy aplikovanými ve vzdělávání nových příslušníků a občanských zaměstnanců v době pandemie. Za českou stranu se zúčastnili ředitel Akademie VS ČR František Vlach a jeho první zástupce Antonín Sůva. Slovenskou stranu reprezentoval Peter Neuhybel z Generálního ředitelství. Informace využije slovenský partner nejen jako inspiraci pro rozvoj vzdělávání slovenského vězeňského personálu, ale také pro odborná jednání evropské asociace vězeňských vzdělávacích středisek EPTA.

red

Fotogalerie