Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Kontakty

Poštovní adresa
Vězeňská služba ČR
Věznice Rapotice
Lesní Jakubov 44
675 71 Náměšť nad Oslavou

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Vězeňská služba ČR
Věznice Rapotice
Lesní Jakubov 44
675 71 Náměšť nad Oslavou

Úřední hodiny

Pondělí – Čtvrtek 6:30 – 15:30
Pátek 6:30 – 15:00

Telefonní čísla

Spojovatelka: +420 546 433 111

Faxová čísla

Podatelna: 546 433 119, 546 211 217

Adresa elektronické podatelny

e-podatelna@grvs.justice.cz

ID datové schránky

6qcd5bd

Účet pro zaslání finančních prostředků odsouzeným

6015-11031881/0710

Další kontakty

Ředitel věznice (pověřen zastupováním)
Vrchní rada
plk. Mgr. František Melichar

email: fmelichar@vez.rap.justice.cz

tel.: 546 433 201

1 zástupce ředitele (pověřen zastupováním)
Rada
plk. Mgr. Vojtěch Kabelka

email: vkabelka@vez.rap.justice.cz

tel.: 546 433 201

Zástupce ředitele věznice
Mgr. Tomáš Nikodým

email: tnikodym@vez.rap.justice.cz

tel.: 546 433 202

Oddělení personální
Ing. Tomáš Holánek

email: tholanek@vez.rap.justice.cz

tel.: 546 433 212

Pro uchazeče o zaměstnání
06personalnioddeleni@vez.rap.justice.cz

Oddělení prevence a stížností
Vedoucí oddělení, vrchní komisař
mjr. Bc. Jiří Salvet

email: jsalvet@vez.rap.justice.cz

tel.: 546 433 250

Oddělení vězeňské stráže
Vedoucí oddělení, vrchní komisař
mjr. Bc. Jan Doležal

email: jdolezal@vez.rap.justice.cz

tel.: 546 433 400

Oddělení výkonu trestu
Vedoucí oddělení, vrchní komisař
mjr. Mgr. Milan Gáč

email:mailto:mgac@vez.rap.justice.cz

tel.: 546 433 500

Oddělení ekonomické
Vedoucí oddělení
Ing. Petra Hanáková

email: phanakova@vez.rap.justice.cz

tel.: 546 433 230

Oddělení zaměstnávání odsouzených
Vedoucí oddělení
Ing. Miloslava Prváková

email: mprvakova@vez.rap.justice.cz

tel.: 546 433 240

Oddělení správní
Vedoucí oddělení
Mgr. Tomáš Procházka

email: tprochazka@vez.rap.justice.cz

tel.: 546 433 220

Oddělení výpočetní techniky
Vedoucí oddělení
Ing. Igor Prokop

email: iprokop@vez.rap.justice.cz

tel.: 546 433 260

Oddělení Logistiky
Vedoucí oddělení
Dagmar Jonášová

email: djonasova@vez.rap.justice.cz

tel.: 546 433 300

Zdravotnické středisko
Vedoucí zdr. střediska
MUDr. Stanislav Hlavatý

email: shlavaty@vez.rap.justice.cz

tel.: 546 433 280

Duchovní - kaplan
PhDr. Ing. Vladimír Večeřa

email: vvecera@vez.rap.justice.cz

tel.: 546 433 206

Tiskový mluvčí
Osoba pověřená pro kontakt s veřejností
mjr. Bc. Jan Doležal

email: jdolezal@vez.rap.justice.cz

gsm: 602 784 603