Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Věznice Rapotice nabízí

 • spolupráci v objektech věznice
 • spolupráci mimo věznici

Zaměstnávání odsouzených u cizích subjektů

Základní odměna odsouzeného ,platební podmínky, odpovědnost za škodu a ostatní ujednání jsou dohodnuty ve smlouvě o zařazení odsouzených do práce.

Cizí subjekt má za povinnost

 • zajistit dopravu odsouzených na pracoviště a zpět na své náklady
 • zajistit stravování na pracovišti (oběd nebo večeře podle druhu směn)
 • proškolit odsouzeného z bezpečnosti práce a požární ochrany
 • zajistit stravování na pracovišti (oběd nebo večeře podle druhu směn
 • zajistit pro odsouzené potřebné sociální zařízení,hygienické a čistící prostředky
 • vybavit odsouzené ochrannými pracovními prostředky a zimními doplňky

Věznice zajistí

 • kompletní mzdovou agendu
 • vybaví odsouzené základním pracovním oděvem a běžnou pracovní obuví

Odměňování odsouzených

Odsouzení zařazení do práce jsou odměňováni podle nařízení vlády č. 361/2017 Sb., ve znění Nařízení generálního ředitele č. 13/2018 o odměňování odsouzených zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody.

Odsouzení jsou zařazeni do čtyř platových skupin

 • I. skupina – 50 % minimální mzdy za kalendářní měsíc (není potřebná odborná kvalifikace)
 • II. skupina – 70 % minimální mzdy za kalendářní měsíc (vyučení nebo potřebná odborná kvalifikace)
 • III. skupina – 95 % minimální mzdy za kalendářní měsíc (střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu)
 • IV. skupina – 120 % minimální mzdy za kalendářní měsíc (vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu).

Odměna odsouzeného je souhrnem

 • časová složky odměny (lze navýšit až o 50% za vyšší pracovní výkon)
 • odměny za práci přesčas (25% časové složky odměny, ve dnech nepřetržitého odpočinku 50%)
 • příplatek za práci ve svátek (10%)
 • příplatek za noční práci (20% základní složky odměny)
 • příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí (200 – 700,- Kč podle míry rizika, intenzity a doby působení ztěžujících vlivů)
 • sociálního pojištění
 • zdravotního pojištění
 • finanční přirážky (až do výše 20% z odměny odsouzeného)

Cizí subjekt nehradí nemocenskou, dovolenou, odchodné, odměnu za práci, když odsouzený nepracuje (odstávka výroby). Zaměstnávání odsouzených zajišťuje oddělení zaměstnávání vězněných osob, které Vám poskytne bližší informace.

Kontakt

Věznice Rapotice 
Lesní Jakubov 44 
675 71 Náměšť nad Oslavou 

Ing. Miloslava Prváková 
Vedoucí oddělení zaměstnávání odsouzených osob 
e-mail: mprvakova@vez.rap.justice.cz 
tel.: +420 546 433 240 
mobil: +420 725 705 765 
fax: +420 546 211 217