Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Kontakty

Poštovní adresa
Věznice Ostrov
P.O.Box 100
363 50  Ostrov

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Věznice Ostrov
Vykmanov 22
363 01  Ostrov

Úřední hodiny 

Pondělí – pátek  8:00 – 11:30      12.30 – 14:30

 

OZNÁMENÍ

Vězeňská služba tímto v souladu s usnesením vlády ze dne 8. října 2020 č. 994 o přijetí krizového opatření informuje veřejnost o přijetí následujícího opatření:

S účinností od 12. října 2020 00:00 dochází k:

1. omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy (s žadateli, s jinými účastníky správních řízení) a dalšími externími osobami (dále jen „veřejnost“) na nezbytně nutnou úroveň; omezení kontaktů se provede zejména takto:

a) upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění osobního kontaktu veřejnosti v úředních hodinách v rozsahu stanoveném tímto krizovým opatřením,

b) příjmem veškerých dokumentů od veřejnosti pouze prostřednictvím pracoviště podatelny; vždy, kdy je to možné, se upřednostní elektronická komunikace (prostřednictvím datové schránky nebo elektronické adresy podatelny),

c) dochází-li ke kontaktům se zaměstnanci jiných orgánů a institucí, přijetím opatření omezujících přímý kontakt; jednání se provádí za zvýšených hygienických opatření,

d) výše uvedená opatření se přiměřeně použijí i pro vnitřní styk zaměstnanců v rámci orgánu.

2. omezení rozsahu úředních hodin orgánů na dva dny v týdnu v rozsahu pěti hodin v daném dni, a to v čase dostupném pro veřejnost; o změně úředních hodin orgány vhodným způsobem informují a zveřejní je na svých úředních deskách; omezení rozsahu úředních hodin orgánů se neuplatní v případech, kdy

a) dosavadní rozsah úředních hodin orgánu nepřesahoval rozsah stanovený tímto krizovým opatřením, [písmeno a) se neuplatní]

b)  by omezení rozsahu úředních hodin ohrozilo činnost orgánu nebo nepřiměřeně omezilo práva veřejnosti,

c)  byl předem potvrzen termín k dostavení se na pracoviště orgánu.

Informace o úpravě úředních hodin jednotlivých organizačních jednotek lze nalézt na jejich webových stránkách (Kontakty).

Uvedené opatření platí, pokud vláda nerozhodne jinak, do 25. října 2020 23:59

Telefonní čísla

Telefonní ústředna: +420 353 240 511

Protikorupční linka: +420 244 024 666

Faxová čísla

Podatelna: +420 353 240 651

Ústředna: +420 353 240 650

Kontakt pro obhájce a advokáty pro Skype

Šulová (353 240 642)

Nádvorník (353 240 643)

 

Adresa elektronické podatelny

e-podatelna@grvs.justice.cz

ID datové schránky

998d4zx

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů ve Vězeňské službě České republiky naleznete zde.

Další kontakty

Ředitel věznice
Vrchní rada
plk. Mgr. Jiří Schneider

email: aeisenkolbova(a)vez.ost.justice.cz (sekretariát)

sekretariát, tel.: 353 240 601

1.zástupce ředitele
Rada
plk. Mgr. Petr Šopejstal

email: aeisenkolbova(a)vez.ost.justice.cz (sekretariát)

sekretariát, tel.: 353 240 601

Zástupce ředitele
Ing. Vladimír Koča

email: aeisenkolbova(a)vez.ost.justice.cz (sekretariát)

sekretariát, tel.: 353 240 601

Asistentka ředitele
Andrea Eisenkolbová

email: aeisenkolbova(a)vez.ost.justice.cz

tel.: 353 240 601

Vedoucí oddělení personálního
Bc. Lenka Skořepová

email: lskorepova(a)vez.ost.justice.cz

tel.: 353 240 620

Vedoucí oddělení prevence a stížností
mjr. Mgr. Dušan Držík

email: ddrzik(a)vez.ost.justice.cz

tel.: 353 240 630

Vedoucí správního oddělení, tisková mluvčí a kontaktní osoba pro styk s veřejností
Ing. Zdeňka Stöckbauerová

email: zstockbauerova(a)vez.ost.justice.cz

tel.: 353 240 640

Vedoucí oddělení vězeňské stráže
mjr. Bc. Zdeněk Nedvěd

email: znedved(a)vez.ost.justice.cz

tel.: 353 240 670

Vedoucí oddělení výkonu vazby a trestu
mjr. Bc. David Slavík

email: dslavik(a)vez.ost.justice.cz

tel.: 353 240 720

Vedoucí oddělení logistiky
Bc. Aneta Salcmanová

email: asalcmanova(a)vez.ost.justice.cz

tel.: 353 240 800

Vedoucí oddělení ekonomického
Iva Kollariková

email: ikollarikova(a)vez.ost.justice.cz

tel.: 353 240 860

Vedoucí oddělení informatiky
Bc. Michal Škrabal

email: mskrabal(a)vez.ost.justice.cz

tel.: 353 240 660

Vedoucí oddělení zaměstnávání vězněných osob
Bc. Jiří Blasl

email: jblasl(a)vez.ost.justice.cz

tel.: 353 240 829

Vedoucí lékař zdravotnického střediska
MUDr. Petr Novotný

email: pnovotny(a)vez.ost.justice.cz

tel.: 353 240 880

Vrchní sestra zdravotnického střediska
Šárka Schreinerová

email: sschreinerova(a)vez.ost.justice.cz

tel.: 353 240 882