Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Vzhledem k náročné práci ve věznici se řada zaměstnanců věnuje ve svém volném čase sportovnímu vyžití. V našem zařízení je k tomuto účelu k dispozici velmi dobře vybavená kondiční posilovna, kterou mohou využít jak ke zvýšení své fyzické kondice nebo jako relaxačního vyžití. 

Mimo posilovnu se naši zaměstnanci velmi často zúčastňují různých sportovních klání, pořádaných v rámci Vězeňské služby či jinými institucemi. Ve většině případech se jedná o hokejové turnaje, kopanou a odbíjenou. Příslušníci věznice se každoročně účastní i střeleckých soutěží v rámci resortu. V rámci fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) jsou zajišťovány i permanentky do plaveckých bazénů a do sauny. 

Z fondu kulturních a sociálních potřeb jsou zajišťovány i kulturní akce pro stávající i bývalé zaměstnance věznice a jejich rodinné příslušníky. Dle zájmu je pořádán zájezd na divadelní nebo muzikálové představení. Každým rokem se koná u příležitosti Dne českého vězeňství i předvánoční společné setkání s bývalými a stávajícími zaměstnanci věznice, které je zakončené taneční zábavou. 

Na základě Kolektivní smlouvy a Dohody o tvorbě a způsobu čerpání fondu kulturních a sociálních služeb lze zaměstnancům poskytovat bezúročné půjčky do stanovené výše. Z FKSP je možné poskytnout příspěvek pro zaměstnance a rodinného příslušníka na tuzemský nebo zahraniční zájezd organizovaný Vězeňskou službou. Dle stanovených podmínek se mohou zaměstnanci a rodinní příslušníci rekreovat v zařízeních Vězeňské služby.  Zaměstnanci věznice mají v rámci FKSP za poplatek k dispozici zapůjčení různého řemeslnického nářadí, cestovní boxy či rekreační doplňky (stan, raft, apod.)

Vzdělávání zaměstnanců

Všichni noví zaměstnanci absolvují základní odbornou přípravu, která je ukončena závěrečnou zkouškou. Dále se zaměstnanci věznice vzdělávají formou celoživotního vzdělávání, kdy se účastní různých specializačních kurzů pořádaných Institutem vzdělávání Vězeňské služby ČR ve Stráži pod Ralskem. Specializační kurzy se obsahově člení dle profesního složení zaměstnanců a požadavků a potřeb organizačních jednotek. Přímo ve věznici pak probíhá systém pravidelné služební a odborné přípravy jak příslušníků, tak občanských zaměstnanců.