Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Centrální evidence vězněných osob je pracoviště odboru správního Generálního ředitelství Vězeňské služby zabezpečující centrální správu evidencí o osobách omezených na osobní svobodě na území České republiky a jejích právních předchůdců (ČSFR, ČSSR).

V evidencích vedených Centrální evidencí vězněných osob a evidenčních pomůckách jí spravovaných a archivovaných v Archivu Vězeňské služby jsou uloženy záznamy o osobách vězněných od roku 1953.

Centrální evidence vězněných osob je primárním pracovištěm poskytujícím údaje z evidencí o vězněných osobách. Při své činnosti spolupracuje s Archivem Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenské republiky (umístěném v Leopoldově), v němž se po rozdělení ČSFR nachází část archivního fondu evidencí Sboru nápravné výchovy ČSR.  

O historii evidence vězněných osob.