Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

VŠEHRDY 15. 12. 2023 (VS ČR) – Rozumět dopadům svého jednání na oběti, jejich blízké, pachatele, jejich rodinu a komunitu; zamyslet se nad svými postoji a hodnotami, které vedly ke spáchání trestné činnosti; převzít zodpovědnost za své vlastní jednání; poznat, co mohu dělat v budoucnosti jinak. To všechno se mohlo naučit několik odsouzených v rámci programu VIT – Vnímám i Tebe, který byl tento týden zakončen ve Věznici Všehrdy předáním certifikátů.

Skupina 7 vězňů se několik týdnů setkávala se dvěma lektorkami, jinak speciálními pedagožkami Věznice Všehrdy. Cíleně pracovali se svým životním příběhem, vypracovávali samostatné úkoly, hledali možnosti odčinění újmy, kterou svou trestnou činností způsobili. Lektorky je také vedli k empatii, k uvědomění si, na koho a jakým způsobem dopadlo jejich protiprávní jednání, jak ovlivnilo nejen je samotné, ale také jejich rodiny a v neposlední řadě i oběti a jejich blízké.

Cílem tohoto standardizovaného programu je snížení recidivy a v bezprostřední souvislosti s tím spojená i ochrana společnosti. První takováto aktivita proběhla ve Věznici Všehrdy v době „před Covidem“, nyní byl program zopakován s dalšími odsouzenými. Jedná se o jednu z forem tzv. restorativní justice.

var

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X