Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Všehrdy, 20. dubna (VS ČR) V letošním roce probíhá sčítání lidu a nejinak tomu bylo i ve Věznici Všehrdy. V té je v současné době umístěno 381 odsouzených.

Organizace sčítání lidu započala ve věznici již začátkem měsíce ledna. A to prostřednictvím zaměstnankyň správního oddělení a sociálních pracovníků, kteří museli nejprve odsouzeným pomoci se zajištěním občanských průkazů. Někteří odsouzení je vůbec neměli nebo byly již neplatné.

Rozhodným okamžikem pro sčítání osob byla půlnoc z pátku 26.3. na sobotu 27.3.2021, kdy se v tuto dobu nacházelo ve věznici 377 odsouzených. Online bylo sečteno 298 odsouzených a pomocí listinných formulářů 79 odsouzených. Díky pečlivé práci šestice sčítacích komisařů tak byly všechny tyto osoby sečteny.   

Celému procesu však předcházely velké přípravy v podobě vyškolení a poučení komisařů, složení písemného slibu mlčenlivosti, vypracování seznamu odsouzených, který se stále měnil s přijíždějícími a odcházejícími odsouzenými, sběr informací od odsouzených a vyplnění listinných formulářů u odsouzených, které nebylo možné sčítat online.

Vzhledem k tomu, že sčítání lidu potrvá až do 11. května, tak i ve věznicích musí být každý nově příchozí odsouzený zkontrolován, jestli byl sečtený a pokud ne je nutné toto doplnit.

brv

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X