Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Všehrdy dne 4. dubna (VS ČR) Stalo se již tradicí, že se odsouzení z Věznice Všehrdy podílejí velkou měrou na každoroční akci Ukliďme Česko. Stejně tak tomu bylo i v sobotu 2. dubna 2022, kdy se deset odsouzených podílelo na úklidu pro obec Všehrdy.

Pod dohledem pedagoga volného času a speciální pedagožky oddělení výkonu trestu odnětí svobody se pracovních extramurálních aktivit zúčastnilo osm dospělých odsouzených a dva mladiství odsouzení. Během sobotního dopoledne vyklidili tak zvaný Všehrdský lesík, kde se zaměřili na hrabání listí, odklízení polomů po zimním období a odpadků, které zde zanechali návštěvníci lesíka. Součástí úklidu byla likvidace černé skládky, kam byly odhozeny staré pneumatiky a použité matrace. Akce ukliďme Česko byla završena opékáním špekáčků, které odsouzeným věnovala Obec Všehrdy, stejně tak dodala i kontejner.

brv

Sdílet článek

Facebook
Platforma X