Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

VŠEHRDY 11. 12. 2023 (VS ČR) – Během měsíce listopadu a začátkem prosince proběhlo ve spolupráci Školského vzdělávacího střediska Všehrdy a neziskové organizace Volonté několik rekvalifikačních kurzů pro vězněné osoby. Jde o dlouhodobou spolupráci mezi oběma zařízeními, jejíž cílem je jediné: poskytnout teoretické znalosti a praktické dovednosti odsouzeným mužům. Absolvováním kurzů získají nejen teoretický základ a praxi, ale také certifikát, který je opravňuje k vykonávání určité činnosti. Mohou se tak lépe uplatnit na trhu práce v žádaných oborech a tím se zároveň snižuje riziko recidivy.

Dřevorubci ve Všehrdech

Začátkem listopadu se ve věznici uskutečnil kurz obsluhy motorové pily. Zúčastnilo se ho 10 odsouzených, převážně žáků učebního oboru truhlář. Díky tomu si žáci rozšířili své dovednosti v oblasti zpracování dřeva, což přesně zapadá do osnov učebního oboru truhlář. Nezisková organizace Volonté tyto kurzy provádí zcela zdarma přes úřady práce a zvětšují tak společně šanci na uplatnění absolventů na trhu práce, po jejich propuštění z výkonu trestu. Kurzy splňují kritéria odborného zacházení s odsouzenými muži, které by mělo vést k odstranění jejich následné recidivy. Žáci našeho vzdělávacího střediska na oplátku vyrábí pro neziskovou organizaci v rámci svého odborného výcviku hračky pro opuštěné děti z kojeneckých ústavů a dětských domovů. Naplňuje se tak užitečná, oboustranná spolupráce, která dává všem jasný smysl a cíl.

Truhlářští učni zúročují své dovednosti

Koncem měsíce byla předána do užívání rekonstruovaná šatna, která je součástí zaměstnanecké jídelny Věznice Všehrdy. Rekonstrukci této šatny si vzali za své učni třetího ročníku učebního oboru truhlář. V rámci své praxe se v odborném výcviku, pod zkušeným vedením jejich učitele Davida Hradeckého, zhostili tohoto úkolu na výbornou. Po mnoho dalších let tak zde bude sloužit nová šatna, která rekonstrukci potřebovala, jako sůl. Učni tak společnosti částečně vrací vynaložené prostředky na jejich studium ve výkonu trestu a zároveň v praxi dokazují, co se za zdmi všehrdské věznice naučili. Zaměstnancům se zase na oplátku zkulturní prostředí, v jejich náročné a záslužné práci pro naši společnost.

Svářečský kurz pro mladistvé

Do třetice – počátkem prosince začal v pořadí již 3. kurz sváření. Je trochu výjimečný tím, že se ho účastní všech sedm mladistvých odsouzených zařazených v akreditovaném kurzu dělník ve strojírenské výrobě, který probíhá na ŠVS. „Není to jednoduché“, konstatoval instruktor sváření Pavel Procházka, na adresu svých svěřenců. „Přece jenom je znát, že tito mladí nemají takové zkušenosti a dovednosti, dokonce jim schází i elementární znalosti z oblasti právě zámečnictví a strojírenství obecně. Problém jim dělá i obyčejné měření, a dokonce i jednoduché výpočty“, postěžoval si instruktor. „Se vším si ale poradíme, máme na to dostatek času a trpělivosti“ dodal gestor akce a zkušený instruktor sváření. Po teoretické instruktáži čeká naše mladistvé samotný praktický kurz a po týdenním výcviku se u zkoušek rozhodne, zda uspějí i tito nemladší odsouzení ze všehrdské věznice. Držme jim palce, aby zvládli další praktický krok ve svém, mnohdy neutěšeném životě, a aby se jim získané dovednosti a znalosti hodily pro jejich budoucí život na svobodě.

Mgr. Libor Řezníček, vedoucí ŠVS Všehrdy

var

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X