Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Všehrdy 13. května (VS ČR) První turnus svářečského kurzu, pod záštitou neziskové organizace VOLONTÉ CZECH, o.p.s., se uskutečnil dne 12.5. 2022 ve Věznici Všehrdy. Tohoto prvního běhu se zúčastnili žáci místního školského vzdělávacího střediska (dále ŠVS), které umožnilo ve svých prostorách zámečnické dílny tento kurz uspořádat.

Celkem osm žáků, z řady odsouzených, získá tzv. „malý svářecí průkaz“ a tím se jim významně rozšíří uplatnění na trhu práce po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. O svářeče je na trhu práce velký zájem a tento certifikát může být vstupenkou do jejich řádného života. Kurz je zcela bezplatný. Nezisková organizace VOLONTÉ zajišťuje odborné instruktory, komisaře ke zkouškám a veškeré technické vybavení k pořádání kurzu.

Školské vzdělávací středisko, potažmo věznice, poskytuje prostory, energie a samotné frekventanty.  Zájem je mezi žáky ŠVS obrovský, byli však vybráni jen ti nejlepší, kteří dostanou tento kurz jako odměnu za své snažení ve škole. Této výhodné spolupráce využije vedení věznice i v podzimních měsících letošního roku, kdy je naplánován další z kurzů.

Mgr. Libor Řezníček, vedoucí ŠVS Všehrdy

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X