Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Všehrdy 22. června (VS ČR) Prevence kriminality pro žáky základních škol a přednášky a besedy pro studenty středních a vyšších odborných škol se po dvou letech opět vrátily do Věznice Všehrdy. Studentky oboru předškolní a mimoškolní pedagogiky Střední odborné školy Most byly dne 21.6.2022 posledními z návštěvníků, a tím ukončily blok přednášek a exkurzí v tomto školním roce.

Od poloviny měsíce dubna do 21. června 2022 se tak ve věznici uskutečnily v rámci studia přednášky, exkurze a besedy s vybranými odsouzenými pro sedm středních škol z regionu a z Prahy, a to v souvislosti s přípravou na svá povolání. Besed se tak účastnili budoucí sociální pracovníci, pedagogičtí pracovníci a také nutriční terapeutky z VOŠ Most, dále pak studenti a studentky z Gymnázia Kadaň a Gymnázia Chomutov. Celkem věznici navštívilo 197 studentů a studentek, včetně pedagogického doprovodu.

V rámci prevence kriminality věznici navštívili v měsíci květnu žáci Základní školy z Postoloprt, starší patnácti let. Na besedu se žáky druhého stupně základní školy v Otvicích vyjel tým zaměstnanců věznice osobně, a to z důvodu žáků mladších patnácti let. Celkem se besed zúčastnilo 47 žáků a 4 pedagogičtí pracovníci.

Zkušený tým zaměstnanců věznice, ve složení speciální pedagožky oddělení výkonu trestu odnětí svobody, zástupce vedoucího oddělení vězeňské stráže, tiskové mluvčí věznice a inspektora pro dozorčí službu tak přiblížil studentům práci s vězněnými osobami ve věznici, byla podána informace o právech a povinnostech odsouzených, jak je to s korespondencí, telefonováním osobám blízkým, jak probíhají návštěvy rodinných příslušníků na návštěvním sále, jaká jsou kritéria pro výběr odsouzených do zaměstnání nebo zařazení do školského vzdělávacího střediska, které je součástí věznice. Zde mohou odsouzené osoby získat po třech letech výuční list. Zástupce vězeňské stráže vysvětlil studentům jak probíhá  přijímací řízení pro zájemce o služební poměr u vězeňské služby a předvedl ukázku poutání vězněných osob při eskortách.

Součástí návštěvy je zprostředkovaná beseda se dvěma vybranými odsouzenými, kteří studentům osobně přiblíží svoji kriminální minulost, včetně svého života ve výkonu trestu odnětí svobody. Seznámí je tak například s časovým rozvrhem dne, který je organizován od budíčku do večerky. Poté jim mohou přítomní studenti pokládat dotazy.  

Závěr návštěvy ve věznici je věnován prohlídce vybraných prostor věznice, mezi něž patří například soudní místnost, vězeňská kaple, prostory oddělení výkonu kázeňských trestů a vycházkový dvůr. Zde jsou umístěny i telefonní automaty, ze kterých mohou odsouzení telefonovat se svými blízkými, a to na základě schválené žádosti. Odsouzení mají ze zákona nárok denně na jednu hodinu vycházky na vyhrazeném prostoru věznice.

brv 

Sdílet článek

Facebook
Platforma X